تاثیر کار ما بر نسل های آینده!!!

کد خبر 16025 - 1393 01 | تاریخ: 1339 روز پیش-1393/01/03 | ساعت: 11:11

 

هنگامی که ((ابین السا ))هنوز جوان بود شنید پدرش با درویشی صحبت می کند.
درویش گفت: نگران کارهای شما هستم. فکر می کنم می خواهید چه تاثیری بر نسل های آینده بگذارید.
پدر پاسخ داد: من چه کار به نسل های آینده دارم؟ من که هیچ وقت آنها را نمی بینم وقتی بمیرم همه چیز تمام می شود و دیگر برایم مهم نیست که درباره ام چه می گویند.
ابین السر هرگز آن گفتگو را از یاد نبرد. تمام عمرش سعی کرد کارهای خیر بکند و کار خودش را با عشق انجام بدهد.
همه می دانستند که او همواره نگران دیگران است. وقتی درگذشت آثار زیادی از خود به جای گذاشت که دربهبود وضع شهرش بسیار موثر بود .
دستور داد بر سنگ قبرش این جمله را حک کنند:((عمری که با مرگ تمام شود به هیچ نمی ارزد))


منبع : بیترین

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 9 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر