مجسمه های بافتنی

کد خبر 16247 - 1393 01 | تاریخ: 1132 روز پیش-1393/01/05 | ساعت: 16:20

Jan Huling هنرمندی از نیویورک است که اشیاء اطافش را به مجسمه های بافتنی رنگا رنگ تبدیل می کند.او می تواند از تمام چیز هایی که در اطرافش می بیند الگو های بافتنی بسازد و مجسمه های فابتنی زیبایی درست کند.

zlHDsqzkCn

pYNeQYyNVzpVPWAHXLzKsmZB3XOoTVPvvdAvn3aRoBOLyIzbpLKekulcqcF0ZIbYeKR5lC54xOcyzRoEXCDMNOUfCLUSFxlEVotiJ33TkjWzsONvH1YFsQjDNUuagvfMuTMlHxCsZZq6Agx3DqVNBjHerwI8ltvO


منبع : topnop

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 5 + 7 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر