محرومیت داماش قابل تجدید نظرخواهی نیست

کد خبر 16366 - 1393 01 | تاریخ: 1337 روز پیش-1393/01/06 | ساعت: 05:03

00946778

محمد پنجعلي در گفتگو با سايت باشگاه پرسپوليس درباره وضعيت تيم قبل از بازي با داماش گفت: خوشبختانه در تعطيلات ليگ برتر برنامه ريزي خوبي داشتيم و تيم پرسپوليس با برپايي اردو در مازندران و حضور در تورنمنت سرداران شهيد استان مازندران و تمرينات منظم در هفته اخيراز آمادگي خوبي برخوردار است و ما براي قهرماني بايد با دست پر به تهران برگرديم. البته تيم داماش هم تيم خوب و باانگيزه‌اي است و آنها براي بقا در ليگ برتر با تمام وجود و توان خود به مصاف پرسپوليس خواهند آمد و چيزي براي از دست دادن ندارند.

سرپرست تيم پرسپوليس درباره محروميت تيم داماش از بازي بدون تماشاگر به خاطر تخلفات تماشاگران در ديدار با ملوان و اظهارنظر اخير مسوولان کميته انضباطي و کميته استيناف مبني بر احتمال برگزاري اين بازي با تماشاگر گفت: تماشاگران سرمايه هاي فوتبال هستند و بازي بدون تماشاگر لطف و جذابيتي ندارد، پرسپوليس نيز براي قهرمان شدن نياز مبرم به سه امتياز اين بازي دارد. با اين وجود اميدوارم قانون آنطور که قانونگذار پيش بيني کرده اجرا شود و براي همه يکسان باشد. در فصل جاري احکام انضباطي زيادي براي پرسپوليس صادر شده و ما نمي خواهيم به گذشته ها برگرديم و به احکامي را که براي پرسپوليس صادر شده اشاره کرده و توضيحي دهيم اما بايد بگويم طبق قوانين محروميت تيم داماش قابل تجديد نظرخواهي نيست که بگويند چون کميته استيناف به اين پرونده رسيدگي نکرده پس بازي با تماشاگر برگزار شود.

وي گفت: محروميت داماش طبق آيين نامه انضباطي قطعي است، کميته انضباطي به دليل اتقاقات بازي داماش و ملوان، تيم داماش را به يک بازي بدون تماشاگر و 10 ميليون تومان جريمه محکوم کرده است.

طبق ماه 15 آيين نامه انضباطي فدراسيون محروميت از بازي با حضور تماشاگر تا سقف دو جلسه قطعي است و قابليت ارائه به کميته استيناف را ندارد، در جرايم مالي هم تا سقف سه ميليون تومان قطعي است، حالا کميته انضباطي به استناد اينکه در قبال تخلف داماش دو نوع مجازات مقرر در ماده 22 آيين نامه انضباطي که هر يک تعريفي مجزا و تفکيکي را دارد را لحاظ کرده و چون جريمه 10 ميليون توماني قابل تجديدنظرخواهي است اعلام کردند محروميت از حضور تماشاگر هم مي تواند مورد تجديد نظرخواهي قرار گيرد. نبايد فراموش کنيم که در راي صادره آمده مستندات صدور آن «گزارش هاي داوري و نظارت» بوده و بر اساس بند 2 ماده 8 همان آيين نامه گزارش داور براي اتفاقات درون زمين و گزارش ناظر براي وقايع خارج از زمين مبناي رسيدگي است و اصل بر صحت آنهاست. به عبارت ديگر با توجه به گزارش داور و ناظر بازي دال بر فحاشي، اهانت، سردادن شعارهاي غيراخلاقي و پرتاب اشيا در طول مسابقه از سوي هواداران داماش، موضوع ثابت شده و محرز است. يعني داماشي ها نمي توانند ادعا کنند مرتکب اين اعمال نشده اند زيرا اين امر طبق شکايت شاکي يا باشگاه ديگري به اثبات نرسيده و مبناي احراز آن، گزارش داور و ناظر است.

پنجعلي تاکيد کرد: همانگونه که در راي صادره آمده اين رفتارها مسبوق به سابقه بوده و همه مطلعيم داماش در زمره باشگاههايي است که به سبب تخلف تماشاگرانش به کسر امتياز هم محکوم شده است و به همين لحاظ کميته انضباطي دو تنبيه توأمان را براي آنها در نظر گرفته و با توجه به شرحي که گفته شد و قطعيت تخلف آنها تنها مجال و فرصت داماش براي کاهش جريمه نقدي است نه اينکه به نفي تخلف محرز خود بپردازند. به عبارت ديگر اگر آنها مثلا به يک جلسه محروميت و سه ميليون تومان جريمه محکوم مي شدند هر دو تنبيهات قابليت تجديد نظرخواهي نداشت. اين تنبيهات تعاريف جداگانه دارد و سقف قطعيت آنها هم در ماده 15 آمده و يک جلسه محروميت تحت هيچ شرايطي قابليت تجديد نظرخواهي ندارد زيرا اصل دعوا به اثبات رسيده و نمي توان گزارش داور و ناظر را رد کرد.


منبع : ورزش3

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 17 + 10 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط ورزش