تکنیک های گروهی ایجاد خلاقیت(1)

کد خبر 16397 - 1393 01 | تاریخ: 1334 روز پیش-1393/01/06 | ساعت: 12:15

توفان فکری
موثر ترین و احتمالا متداولترین فرایند گروهی است. در این روش افراد در گروههای شش تا دوازده نفره همراه یک سرپرست یا هماهنگ کننده و یک منشی جمع شده و این تعداد نباید از 6 نفر کمتر و از 13 نفر بیشتر باشد. اعضای گروه را می توان در زمینه های کاری مشابه یا مختلف بسته به هدف گروه تشکیل داد.
قوانین این روش شامل :
- هیچگونه قضاوتی درباره هیچ پیشنهادی صورت نمی گیرد.
- کلیه ایده ها مورد استقبال قرار می گیرند.
- هدف کمیت ایده ها است.
-  ایده ها می تواند ترکیب، اصلاح و ادغام شوند.
رهبر ابتدا در باره موضوع توضیحاتی را می دهد سپس از اعضا می خواهد درباره آن نظرات خود را ارائه کنند. سپس ایده ها بر اساس اولویت رتبه بند ی می شوند. و سپس مورد ارزیابی توسط اعضا قرار می گیرند و بررسی می شوند و برای هر ایده ای باید راههای پیاده کردن آن بررسی شود و در نهایت رد یا مورد قبول واقع شود.
این روش را می توان در مورد انواع مسائل بکار برد از آن جمله مسائل مربوط به بازاریابی، برنامه ریزی، خط مشی، و غیره..
brainstorm Copy
نگارش فکری
در این روش افراد به دور هم نشسته و نظرات خود را درمورد مسئله بر روی کاغذ نوشته وبه نفر بعدی می دهد تا نفر بعدی هم نظرات دیگر ان را ارزیابی و اصلاح نماید. هدف این روش کمک به خلق نظرات بر اساس نظرات دیگران  و همچنین بهبود نظرات ماقبل است. سه بار اصلاح برای خلق انبوهی از نظرات کافی است. مزیت اصلی این روش کاهش تاثیر و نفوذ رهبر در اعضا و عیب اصلی آن نیز فی البداهه نبودن نظرات است.

سبد نگارش فکری
در این روش یک گروه شش تا هشت نفره به دور یک میز نشسته و نظرات خود را درباره مسئله ای معین بر روی کاغذ می نویسند به محض اینکه فردی چهار ایده نوشت کاغذ را در وسط میز می گذارد اما افراد میتوانند تا نوشتن چهار ایده به کار خود ادامه دهند. پس از انکه همه نظرات خود را نوشتند کاغذها را میتوانند مبادله کنند. این روش به شرکت کنندگان اجازه می دهد به جای انکه به افکار دیگران بیفزایند با افکار خودشان کار کنند.

نگارش فکری
خلاصه این روش به این صورت است که بعد از مشخص شدن مسئله شش نفر به دور هم نشسته و ظرف زمان معینی سه ایده در سه ستون می نویسند و آن را به شخص بعدی می دهند و ان شخص هم بر اساس راح حل های پیشنهادی قبلی راه حل جدیدی  میدهد و این فراین ادامه پیدا می کند تا همهد بر روی نظرات دیگران نظر بدهد و در نهایت نتایج  مورد ارزیابی قرار میگیرد.

تجسم سازی خلاق
این تکنیک شامل سه مرحله است. تجسم یک نیاز خاص به تغییر، تجسم روشی بهتر، تدوین یک برنامه اجرایی مبتنی بر بینش. تعداد اعضای گروه باید بین شش تا هشت نفر باشد و به این صورت است که از شرکت کنندگان بخواهیم اینده شرکت را تا ده سال آینده تجسم کنند. مشکل اصلی این روش این است که افرادی که تجسمی نباشند نمی توانند به راحتی این کار را انجام دهند.

جهش های خلاق
این روشش روش قدرتمندی برای برای توسعه مفاهیم پیشرفت است و هنگامی رخ می دهد که گروه به راه حلهای واقع گرایانه جهش کند و سپس به عقب برگشته تا برنامه عملی برای اجرای آن تهیه کند. برای اموزش جهش خلاق چهار روش وجود دارد :
- ارائه توصیفی که شرکت می خواهد تا در اینده به آن تبدیل شود.
-  ارائه توصیفی از رقیب ارمانی اینده.
- تجسم محصولات ارمانی اینده.
- تعیین اطلاعاتی که شرکت به آنها نیاز دارد.

دوایر خلاقیت
این دوایر شامل گروه کوچکی از کارکنان هستند که برای حل مسائل کیفی مرتبط با کارشان گرد هم جمع شده اند و ابتدا در ژاپن در قالب دوایر کیفیت به وجود آمد.

روش تکه کاغذ فورد
در این روش افراد ایده های خود را روی تکه کاغذهایی نوشته و شامل چهار مرحله است:
مرحله اول
هماهنگ کننده عبارات هدف یا کانونی را مشخص می نماید. تکه
مرحله دوم
شرکت کنندگان پاسخ خود را روی تکه کاغذ می نویسند که افراد باید پاسخ هی خود را در سرتاسر تکه کاغذ نوشته و باید کاملا بالای کاغذ باشد و در هر کاغذ فقط یک جمله نوشته شود و همچنین از واژه هایی مانند آن و این باید اجتناب شود.
مرحله سوم
هماهنگ کننده فرایند تقلیل داده ها طی مراحل دسته بندی، ترکیب، اصلاح وفصل بندی یا پاراگراف بندی   به اجرا در می آورد.
مرحله چهارم
در نگارش گزارش نهایی کلیه اظهار نظرهای مربوطه در مورد تکه کاغذها تحت عناوین زیر مقوله مربوط دسته بندی می شوند و مطالب تکراری حذف می شوند.

تکنیک دلفی
در این روش پرسشنامه ای بر اساس برداشت هایی از یک موقعیت برای افراد ارسال می شود و پاسخ یکایک آنها جمع آور ی و خلاصه می شود و خلاصه اصلاح شده آن به افراد دوباره ارسال می شود. و این فرایند چندین بار تا اتفاق نظر کلی تکرار می شود. از این روش برای جمع آوری ایده کارشناسان در مناطق مختلف جغرافیایی استفاده می شود.
خلاصه این روش به شرح زیر می باشد :
•    پیش بینی کنندگان پرسشنامه ای را بر اساس برداشتهای خودشان از موقعیت تهیه می کنند.
•    پرسشنامه برای گروهی از کارشناسان ارسال می شود.
•    یکایک پرسشنامه ها جمع اوری و خلاصه می شود.
•    خلاصه به کارشناسان برگشت داده میشود.
•    این فرایند تا زمان دستیابی به اتفاق نظر ادامه میابد.
groupthink Copy
تکنیک گشت و گذار
در این فراین چها مرحله وجود دارد:خود گشت و گذار، ترسیم قیاس بین مسئله و رویدادها در گشت و گذار، تجزیه و تحلیل لین قیاسها و سهیم شدن در تجارب گروه.
1-    گشت و گذار. رهبر یا سرپرست به هر یک از اعضای گروه آموزش میدهد تا یک گشت و گذار ذهنی در یک مکان فیزیکی که هیج رابطه ای با مسئله ندارد داشته باشند.
2-    قیاس به عمل آوردن. سپس سرپرست گروه  از اعضا می خواهد با صرف 10 تا 15 دقیقه بین مشاهدات خود در طی سفر و مسئله مطرح شده قیاس به عمل آورد.
3-    اکنون باید رابطه بین مسئله و گشت و گذار معنی شود و یا به عبارت دیگر بگوید چگونه از آنها برای حل مسئله استفاده کرد.
4-    و در نهایت از افراد خواسته می شود در سیر و سیاحتها، قیاسها، ادراکها و راه حلهای خود با گروه سهیم شود.

روش گالری
در این روش به جای ایده ایی که تغییر تغییر موقعیت می دهند آفرینندگان ایده تغییر موقعیت می دهند در این روش هر یک از اعضا حوزه کاری متفاوتی را در نظر گرفته و یک گالری ایده خلق می شود و این ایده ها روی وایت برد نوشته می شوند و بعد از نیم ساعت افراد در گالری های همدیگر سیر و یادداشت برداری می کنند و انگاه به حوزه کاری خود برگشته و ایده های یادداشتی را به ایده های خود اضافه می کندو بعدا آنها را خلاصه می کنند.

تکنیک گوردون / لیتل
در این روش رهبر مسئله را شرح داده تا از میزان انتزاعی بودن آن بکاهد و هر چه از انتزاعی بودن آن کاسته شود و عینی تر شود راه حلهای معین تر و نه الزاما بهتر ظاهر می شود.

سیستمهای پشتیبانی تصمیم گروهی
این سیستم ها سیستم های نرم افزاری و یا سخت افزاری  هستند که گروه را در تصمیم گیری بهتر یاری می کنند. برای مثال سیستم های یادگیری ویلسون از میناپولی مینسوتا بسته نرم افزاری پیشرفته ای را برای یادگیری درباره موضوعات گردآوری شده از طریق توفان فکری عرضه می کند.

تابلوی ایده ها
در این روش مسئله روی یک تابلو نوشته شده و افراد گروه می توانند افکار خود را که قبلا بر روی کارتهایی نوشته شده است به آن اضافه کنند.

محرکهای ایده ها
در این روش یک موضوع ملموس و عینی را به نحوی که با مسئله مربوط باشد به شرکت کنندگان بدهید و از آنها بخواهید برای حل مسئله تلاش کنند.

کمیته نوآوری
در این تکنیک مدیران و نمایندگان فنی به طور دوره ای برای حل مسئله تشکیل جلسه می دهند و کارکنان با ارائه پیشنهادهای خود برای شغل هماهنگ کننده با هم رقابت می کنند. ایده این است که هر قدر ایده بهتر باشد آن کارمند متعهد تر است.

گروه نوآوری درون شرکتی
در این روش مسئولان اجرایی ارشد از شرکتهای مختلف به رهبری یک مشاور نوآور تشکیل جلسه می دهند تا مسائل شرکت را به روشی ابتکاری حل و فصل کنند.


منبع : 101 تکنیک حل خلاق مسئله-جیمز هیگینز

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 2 + 4 چند است؟

ADVERTISING