تغییرات14ساله حق اولاد مشمولان قانون کار

کد خبر 16459 - 1393 01 | تاریخ: 1244 روز پیش-1393/01/07 | ساعت: 07:08

به ازای هر فرزند در سال93ماهیانه ۶۰۸۸۸ تومان و برای دو فرزند ۱۲۱۷۷۶ تومان به حقوق مشمولان قانون کار افزوده شد، این میزان در سال قبل برای ۱ فرزند به میزان ۴۸۷۱۲ تومان و برای دو فرزند ۹۷۴۲۲ تومان بود. با مشخص شدن افزایش حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومانی سال ۹۳، همچنین روشن شدن وضعیت افزایش حداقل حقوق روزانه کارگران در سال آینده میزان حق اولاد شاغلان متاهل دارای فرزند نیز مشخص شد.

طبق قانون، حق اولاد تنها به ۲ فرزند خانوار تعلق می گیرد و در صورتی که کارگران دارای فرزندان بیشتری باشند، دیگر حقوق جدیدی به آنها پرداخت نمی شود. به صورت کلی، با افزایش حداقل دستمزد سالیانه، به حق اولاد افراد نیز افزوده می شود.

بر پایه این گزارش، نمی توان برای هر فرد با دریافتی متفاوت حق اولاد جداگانه ای در نظر گرفت. در قانون این حق بر مبنای حداقل دستمزد سالیانه مصوب شورای عالی کار محاسبه می شود و حقوق و مزایای دریافتی افراد در این بخش ملاک نیست.

نگاهی به روند افزایش حق اولاد در سال های گذشته نشان می دهد که حق اولاد ۵۶۷۹ تومانی سال ۸۰ برای هر اولاد به ۳۳۰۳۰ تومان در سال ۹۰ افزایش یافته است. همچنین میزان حق اولاد برای یک فرزند در سال ۹۱ به میزان ۳۸۹۷۰ تومان و در سال جاری نیز ۴۸۷۱۲ تومان بوده است.

 جدول 14 ساله تغییرات حق اولاد مشمولان قانون کار

(ارقام به تومان)

حق اولاد 2 فرزند حق اولاد 1 فرزند حداقل دستمزد روزانه سال 11358 5679 1893 80 13969 6985 2328 81 17067 8534 2844 82 21320 10660 3553 83 24518 12259 4086 84 30000 15000 5000 85 36600 18300 6100 86 44920 21960 7320 87 52704 26352 8784 88 60600 30300 10100 89 66060 33030 11010 90 77940 38970 12990 91 97422 48712 16237 92 121776 60888 20297 93


منبع : جهان

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 2 + 6 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط کسب و کار