هرگاه با دیگران هستی...

کد خبر 16493 - 1393 01 | تاریخ: 1333 روز پیش-1393/01/07 | ساعت: 16:42

 

پاستور کشیش، با یکی از راهبان صومعه ی اسکتا قدم می زد. برای صرف ناهار دعوت شده بودند. صاحب خانه، مفتخر از این میزبانی دو کشیش بود، دستور داد با بهترین امکانات موجود از آن ها پذیرایی کنند.

اما راهب روزه دار بود. وقتی غدا آوردند، نخودی در دهان گذاشت و مدت درازی آن را جوید و چیز دیگری نخورد.

هنگام خروج، پدر پاستور به او گفت:

 برادر، وقتی میهمان کسی هستی، تقوایت را به یک توهین تبدیل نکن. بار بعد که روزه دار بودی اصلا دعوت ناهار را قبول نکن.

راهب منظور پدر پاستور را فهمید. از آن روز به بعد هرگاه با دیگران بود مثل آن ها رفتار می کرد.


منبع : کتاب پدران، فرزندان، نوه ها

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 8 + 10 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر