کارآفرین متفاوت از کارمند می اندیشد

کد خبر 16590 - 1393 01 | تاریخ: 1358 روز پیش-1393/01/08 | ساعت: 15:40

مدرس کارآفرینی دانشگاه مدیریت و بازاریابی هاروارد “استیونسیون” طی تحقیقاتی ,مقاله ای که فرق بین طرزفکر یک کارآفرین و یک کارمند را طبق بررسی هایی که بر روی عقاید و رفتار 4000 کارمند و کارفرما انجام داده است, نوشته است :
1. کارفرما : از برداشتی که از فرصت ها دارد انگیزه میگیرد.
کارمند : از برداشتی که از منابع دارد انگیزه میگیرد.
2.کارفرما : کار کردن با شبکه های غیر رسمی متعهد را انتخاب میکنند
کارمند : شرکت هایی با قوانین دست و پاگیر و سلسله مراتبی را میپسندند.
3. کارفرما : انگیزه اش ارزش گذاری است, به عملکرد می اندیشد و بدنبال کار تیمی است.
کارمند : انگیزه اش امنیت است, به منابع می اندیشد و دنبال ترفیع شغلی است.


منبع : کارآفرین جوان

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 7 + 3 چند است؟

ADVERTISING