کارآفرین متفاوت از کارمند می اندیشد

کد خبر 16590 - 1393 01 | تاریخ: 939 روز پیش-1393/01/08 | ساعت: 15:40

مدرس کارآفرینی دانشگاه مدیریت و بازاریابی هاروارد “استیونسیون” طی تحقیقاتی ,مقاله ای که فرق بین طرزفکر یک کارآفرین و یک کارمند را طبق بررسی هایی که بر روی عقاید و رفتار 4000 کارمند و کارفرما انجام داده است, نوشته است :
1. کارفرما : از برداشتی که از فرصت ها دارد انگیزه میگیرد.
کارمند : از برداشتی که از منابع دارد انگیزه میگیرد.
2.کارفرما : کار کردن با شبکه های غیر رسمی متعهد را انتخاب میکنند
کارمند : شرکت هایی با قوانین دست و پاگیر و سلسله مراتبی را میپسندند.
3. کارفرما : انگیزه اش ارزش گذاری است, به عملکرد می اندیشد و بدنبال کار تیمی است.
کارمند : انگیزه اش امنیت است, به منابع می اندیشد و دنبال ترفیع شغلی است.


منبع : کارآفرین جوان

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 3 + 1 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING