مجسمه هایی از صفحات کتاب

کد خبر 16696 - 1393 01 | تاریخ: 1275 روز پیش-1393/01/09 | ساعت: 21:28

  هنرمند خلاقی به نام Jodi Harvey-Brown با استفاده از صفحات کتاب مجسمه هایی بر طبق داستان همان کتاب ها ساخته است.

0vss5tfaEf4pjo71o1Bw4pouAQn5H3D6QjWiqc5JENJJGBWS2XEjSgzxeVMu.[1]Qiaxnmo3VORnIXwypsQIYUg4ZKsuhUdodGjQ3hmuj3eARRtxsbk0lrclyLwrkN6Nh4pnizvfq8dpzwSt


منبع : topnop

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 3 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر