ببافید رویا را

کد خبر 16743 - 1393 01 | تاریخ: 1332 روز پیش-1393/01/10 | ساعت: 15:12

رویا
رویا را به خیال
خیال را به خواب
بعد خواب را بیدار کنید
تعبیرش کنید
و رویا را زندگی

از هیچ چیز
هیچ کس
نه پنهان کنید
نه بترسید
رویای شما کمترین حق شماست

دوستش بدارید
جار بزنیدش
و مدام از او صحبت کنید

اجازه ندهید
دستی سمتش دراز شود
یا پایی ازرویش رد

سنجاقش کنید
پشت پلکهایتان
روی سینه اتان

بال و پرش بدهید
اورا بیرون ببرید
با او قدم بزنید

نگذارید تا به واقعیت نرسیده
نا امید شود
خسته
کمرنگ
دور شود

رویا عادت دارد یکهو برود
حساس هم هست
و بسیار زود رنج
باهوش ودقیق
وحسود

یکهو به خودتان می آیید
که نیست

نباشد
نابود میشوید
یک زنده ی مُرده

که مدام قفسه ی سینه اش تیر میکشد

ببافید
رویا
رویا را به خیال
خیال را به خواب
بعد خواب را بیدار کنید
تعبیرش کنید
و رویا را زندگی


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ و هنر سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 2 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر