اتحاد در حین آزادی...

کد خبر 16957 - 1393 01 | تاریخ: 935 روز پیش-1393/01/13 | ساعت: 21:35

 

یکی از شاگردان ملانصرالدین پرسید: تمام استادان می گویند که گنج روح، چیزی است که باید در تنهائی کشف شود. پس برای چه ما با همیم ؟
ملانصرالدین پاسخ داد: با همید چون جنگل همیشه نیرومندتر از درختی تنهاست. جنگل رطوبت هوا را تامین می کند، در مقابل توفان مقاوم تر است و به باروری خاک کمک می کند.
شاگرد گفت: اما چیزی که یک درخت را مقاوم می کند ریشه است. و ریشه ی یک درخت نمی تواند به ریشه درخت دیگری کمک کند .
ملانصرالدین در جواب گفت: جنگل همین است. هر درخت با درخت دیگر متفاوت است، هر درخت ریشه ای مستقل دارد.

راه آنانی که می خواهند به هدفی برسند همین است: اتحاد برای یک هدف و همزمان آزاد گذاشتن هر یک اعضای گروه تا به شیوه ی خود تکامل یابد .

X
یکی از شاگردان ملانصرالدین پرسید : تمام استادان می گویند که گنج روح ، چیزی است که باید در تنهائی کشف شود.پس برای چه ما با همیم ؟

ملانصرالدین پاسخ داد : با همید چون جنگل همیشه نیرومندتر از درختی تنهاست .جنگل رطوبت هوا را تامین می کند ، در مقابل توفان مقاوم تر است و به باروری خاک کمک می کند.

شاگرد گفت : اما چیزی که یک درخت را مقاوم می کند ریشه است . و ریشه ی یک درخت نمی تواند به ریشه درخت دیگری کمک کند .

ملانصرالدین در جواب گفت : جنگل همین است .هر درخت با درخت دیگر متفاوت است ، هر درخت ریشه ای مستقل دارد . راه آنانی که می خواهند به خدا برسند همین است :اتحاد برای یک هدف و همزمان آزاد گذاشتن هر یک اعضای گروه تا به شیوه ی خود تکامل یابد .


منبع : پیچک

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 10 + 4 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر