سوگواری کودکان

کد خبر 16966 - 1393 01 | تاریخ: 1329 روز پیش-1393/01/14 | ساعت: 01:03

سوگ حالت اندوه و ناراحتى شدید درونى در واکنش به از‌دست‌دادن شخص، یا عقیده و فکر خاصى است. سوگ پاسخ هیجانى ما نسبت به ازدست‌دادن چیزى است.
هر کودکى به روش خاص خود و به شیوه‌هاى واحد با پدیده سوگ روبرو مى‌شود. ما نباید از کودکان انتظار داشته باشیم به یک گونه و یا مثل ما سوگوارى کنند. باید بپذیریم که آنها خاص و منحصربه‌فرد هستند و هر کدام نیز به روشى ویژه به سوگ مى‌نشینند.
در سوگ حوزه‌هاى مختلف جسمى، رفتارى، فکرى، احساسى و… ممکن است درگیر شود، مانند کم‌خوابى، کابوس شبانه، کم‌اشتهایى، شب‌ادرارى، بى‌قرارى، چسبندگى به افراد بازمانده، بغل‌کردن، نوازش‌کردن آنها، جست‌وجوى والدین ازدست‌رفته، تنها نخوابیدن، گوشه‌گیرى، گریه‌کردن، لذت‌نبردن از فعالیت‌هاى معمول لذت‌بخش، آرزوى مرگ، پرخاشگرى، سکوت ممتد و طولانى، افت تحصیلى، کاهش توجه و تمرکز، فراموشکارى، اشکال در تصمیم‌گیرى، افکار خودتخریبى، احساس خشم، اندوه، گناه، درماندگى، ناتوانى، نومیدى، تنهایى، ترس و اضطراب، سرگیجه، احساس خستگى و کسالت، تنگى نفس، آه‌کشیدن زیاد، خشکى دهان، تپش قلب، احساس کرختى و سنگینى در بدن، ضعف عضلانى، احساس گرفتگى و خفگى در گلو و درد معده.
سوگ بزرگترها روى بچه‌ها تأثیرگذار است و بچه‌ها ما را در سوگوارى الگو قرار مى‌دهند.
نحوه سوگوارى و چگونگى آن روى بچه‌ها تأثیرگذار است.
از بیان موضوعات گریه‌آور جلوى بچه‌ها خوددارى نکنید. اگر از بیان و طرح هر موضوع گریه‌آور خوددارى شود، کودک در آینده با آن مواجه خواهد شد و نمى‌تواند در آن زمان آن مشکل را تحمل کند. باید آنها را عنوان کنید تا کودک احساساتش را بیرون بریزد.
نباید هنگام مراسم سوگوارى کودک را دور کنیم . زیرا این کودک و یا نوجوان بعدها احساس گناه خواهد کرد.
بسته به شرایط روحی کودک و یا نوجوان، او می‌تواند در این مراسم بماند و این مرحله را طى کند.
نباید کودک را برای ماندن یا رفتن تحت فشار قرار داد.

نظر عده‌اى از والدین و بزرگترها این است که بچه‌ها در مراسم تشییع جنازه، خاک‌سپارى و یا سوگوارى شرکت نکنند. در حالى‌که مراسم و آداب و رسوم سوگوارى شرایطى را براى کودک فراهم مى‌کند تا ببیند که افراد چگونه یکدیگر را آرام مى‌کنند و براى عزیز از‌دست‌رفته سوگوارى مى‌کنند و به زندگى او افتخار مى‌کنند، چگونه با جنازه او خداحافظى مى‌کنند و به آن احترام مى‌گذارند.
گرچه شرکت در مراسم سوگوارى براى بچه‌ها سخت است و واقعاً هم سخت است، اما اگر اجازه دهیم که قدرت این انتخاب را داشته باشند تا در مراسمى که از نظر هیجانى بار کمترى را به آنها وارد مى‌کند شرکت کنند، آنها آمادگى پیدا خواهند کرد تا در آینده مرگ اشخاص عزیز و نزدیک را راحت‌تر تحمل کنند و مرگ را به عنوان بخشى جدانشدنى و اجتناب ناپذیر از زندگى بپذیرند. بهتر است بچه‌ها را در انتخاب خویش آزاد بگذاریم، اجبار براى شرکت یا عدم شرکت در مراسم، بار هیجانى بالاترى را براى کودک به همراه مى‌آورد.
واقعیت این است که کودک داغدیده نیاز دارد و مى‌خواهد که راجع به چیز یا کسى که ازدست‌رفته است صحبت کند. بهتر است به کودک اجازه دهیم هر زمان که مى‌خواهد راجع‌به احساس و افکارش صحبت کند و اطرافیان باید به وى نشان دهند که تمایل به شنیدن صحبت‌هاى وى دارند، احساس او را درک مى‌کنند و سعى نمى‌کنند او را از بحث موردنظر منحرف کنند یا به موضوع دیگرى بپردازند.


منبع : فرزند پروری

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 8 + 5 چند است؟

ADVERTISING