کودک بی اعتماد و شکاک

کد خبر 16967 - 1393 01 | تاریخ: 1329 روز پیش-1393/01/14 | ساعت: 01:11

روانشناسان چهارده ماه اول تولد را دوران دست یابی انسان به اعتماد نام نهاده اند اگرکودک در این دوران نتواند به دنیای پیرامون خود اعتماد کند ، شاید دیگر هیچ گاه به آن دست نیابد .
۱۴ ماه اول تولد یکی از بنیادی ترین نگرش های انسان به دنیای پیرامون ، که همانا “اعتماد” یا “بی اعتمادی” به جهان است در وی تثبیت خواهد شد . تصور کنید در همین چهارده ماه ، والدین قادرند دو گونه انسان را تربیت کنند ؛ انسانی که دنیای اطراف خود و آنچه در اوست را از دریچه اعتماد بنگرد، یا برعکس با عینک بی اعتمادی به همه چیز نگاه کند .
برای دست یابی به حالت اول، پدر و مادر در این دوران صرفا باید در صدد برطرف کردن بی درنگ تمام نیازها و دردهای کودک باشند . به محض بروزدرخواستی از سوی کودک بدون وقفه خواسته او را برآورده کرده و در طول این دوران سریعا احتیاجات کودک را اعم از گرسنگی ، تشنگی ، تمیز نگه داشتن وهمچنین حفظ کودک از سرما و گرما و… برطرف کنند .
در واقع با این گونه کارها محیطی شبیه به رحم را برای کودک فراهم می کنند. محیطی که کودک در آن از امنیت کامل برخوردار بوده وبه کودک این اطمینان را می دهد که دنیای پیرامون او سراسر درد و رنج نیست . لذا کودک با اعتمادی که به والدین خود می کند ، به دنیا و هر آنچه در آنست نیز با دیده اعتماد خواهد نگریست .

کودکی که به پدر و مادر خود به عنوان نماد جامعه اعتماد نداشته باشد و با آنها احساس امنیت نکند طبعا به جامعه ای که در بزرگسالی در آن زندگی خواهد کرد نیز اعتمادی نخواهد داشت و برای ایجاد امنیت لازم در بزرگسالی دو راه را بیشتر نمی تواند برگزیند ؛
۱- اعتیاد به مواد مخدرو سکس و قمارو دست یابی به قدرت بی حد وحصر که می تواند به شکل کاذب ، او را از” درد ناامنی” خلاص گرداند
۲- باورهای مذهبی به شکل بیمار گون که تا حدی به وی آرامش خواهد داد و متاسفانه گاهی آن قدر آسیب شدید است که به همه این ها روی خواهد آورد.


منبع : فرزند پروری

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 8 + 8 چند است؟

ADVERTISING