"نه" همان "نه" است

کد خبر 17027 - 1393 01 | تاریخ: 1354 روز پیش-1393/01/14 | ساعت: 22:03

نکته ای که خیلی ها به آن توجه نمی کنند، قدرت «نه» گفتن است. به نظر من، «نه» دقیقاً به قدر و اندازه ی «بله» مهم،کاربردی و قدرتمند است.
نه گفتن مثل بله گفتن، اگر در جای مناسب و وقت مناسب باشد، بسیار مفید و ارزشمند است. متأسفانه خیلی از ما از گفتن «نه» می ترسیم، به این علت که قدرت «نه» به جا و به موقع را نمی شناسیم.
همین «نه» گفتن انواع و روش هایی دارد در مذاکره که حرفه ای ها به خوبی از آن استفاده می کنند. شاید شما هم شنیده باشید که می گویند هیچ وقت چشم در چشم کسی «نه» نگویید. چرا؟ چون خیلی از ما به شنیدن «نه» عادت نداریم. خیلی از ما از رد شدن نظر و خواسته مان متنفریم. یک «نه» مستقیم و جسورانه می تواند احساس منفی و بدی در ما به وجود بیاورد. می تواند حال مان را بگیرد و کل روزمان را خراب کند. در واقع همین احساس بد است که «نه» گفتن را قدری سخت و ناممکن می کند. چون نمی دانیم بر سر طرف مقابل مان چه می آید. این موضوع در روند فروش اهمیت بیشتری هم دارد. حتماً می دانید که قایق فروش تان حتماً باید بر رودخانه ای از احساس مثبت در حرکت باشد.
همانطور که گفتم «نه» گفتن می تواند به اشکال و شیوه های مختلفی مطرح شود. لطفاً به این مثال توجه کنید:

 طرف سمت راست مذاکره: با همه ی صحبت هایی که تا به حال صورت داده ایم، من می توانم نهایتاً 3% به شما تخفیف بدهم. البته می دانید که ما برای هر کسی چنین تخفیفی ارائه نمی کنیم.
طرف سمت چپ مذاکره: (با خودش فکر می کند): این همه چانه زدیم برای 3%؟ طرف ما را گیر آورده است؟ چه فکری می کند برای خودش؟ با این تخفیف آبرویم می رود. جواب مدیرمان را چه بدهم؟
در این مواقع او می تواند با زبان بدنش حال بدش را منتقل کند، می تواند سرش را به صورت نا امید کننده ای تکان بدهد و یک ریشخند هم چاشنی حالش کند و یا در مراحل پیشرفته تر عصبی بشود و حتی میز مذاکره را ترک کند. اما باید بتواند خودش را مدیریت کند تا همه چیز خراب نشود.
طرف سمت چپ مذاکره: من از لطف شما سپاسگزارم. از اینکه می خواهید روند مذاکرات مثبت باشد و در نهایت به نتیجه برسیم، واقعاً متشکرم. از پیشنهادی که دادید خیلی متشکرم. آیا پیشنهاد بهتری می توانید ارائه کنید؟
طرف سمت راست مذاکره: یعنی شما با این تخفیف موافق نیستید؟
طرف سمت چپ: ببینید، در واقع شرایط بازار به گونه ای است که ما می توانیم از سایرین ...
این هم یک نوع «نه» گفتن است برای خودش. در بسیاری از مذاکرات نیازی نیست که ما مستقیماً و چشم در چشم به طرف مقابل «نه» بگوییم. می توانیم هنر به خرج بدهیم و در طرف مقابل احساس منفی ایجاد نکنیم، می توانیم غیر مستقیم «نه» بگوییم. در واقع «نه» همان «نه» است.


منبع : بازاریابان

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 1 چند است؟

ADVERTISING