به امید دیدار تو روان هستم

کد خبر 17317 - 1393 01 | تاریخ: 935 روز پیش-1393/01/16 | ساعت: 23:04

ﭼـﻪ ﺧـﻮﺏ ﺑـﻮﺩ
ﺍﮔـﺮ ﺑﯿـﻦ ﻣـﻦ ﻭ ﺗـﻮ
ﻧـﻪ ﺭﻭﺩﯼ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﻧـﻪ ﮐـﻮﻫﯽ
ﻭ ﻧـﻪ ﺳﺎﯾـﻪ ﻫﯿـﭻ ﻧﺎ ﺍﻣﯿـﺪﯼ
ﻭ ﻧـﻪ ﻫﯿـﭻ ﺁﻓـﺘﺎﺏ ﺗـﻨﺪ ﺳﻮﺯﺍﻧﯽ
ﺑﯿـﻦ ﻣـﺎ ﻓـﻘﻂ ﺭﺍﻫﯽ ﺑـﻮﺩ
ﻫﻤـﻮﺍﺭ
ﻭ ﺻـﺎﻑ
ﻭ ﺭﻭﺷﻦ
ﮐﻪ ﻗـﻠﺒﻬﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑـﻬﻢ ﻣﯽ ﭘﯿـﻮﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗـﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑـﻬﻢ ﻣﯽ ﭘﯿـﻮﺳﺖ
ﻭﻟﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺍ ﺍﻣﯿـﺪ ﺭﻓـﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿـﻦ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿـﺴﺖ ...
ﮔﺎﻣﻬﺎﯾـﻢ ﺍﺯ ﺭﻓـﺘﻨـﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ
ﺑﻪ ﺳﺘـﻮﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﺗﻨـﻢ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻓـﺮﺍﻣـﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﻟﯽ ﻫﻨـﻮﺯ ﻗﻠﺒـﻢ ﭼـﻮﻥ ﺷﻤـﻌﯽ
ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ
ﻭ ﻣﻦ ﺑـﺮﯾـﻦ ﮐـﻮﺭﻩ ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﻧﺎ ﻫﻤـﻮﺍﺭ
ﺑﻪ ﺍﻣﯿـﺪ ﺩﯾـﺪﺍﺭ ﺗـﻮ
ﺭﻭﺍﻥ ﻫﺴﺘـﻢ

شعر از:بیژن جلالی


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ و هنر سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 8 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر