محمدباقر نوبخت برای بازگشت دلار به نرخ 2650 تومان وعده داد

کد خبر 23896 - 1393 02 | تاریخ: 1319 روز پیش-1393/02/18 | ساعت: 04:36

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اشاره به کاهش قيمت ارز از 4 هزار تومان به زير سه هزار تومان، از زمان روي کارآمدن دولت يازدهم گفت: قيمت ارز روي قيمت واقعي خود متوقف خواهد شد و ما به سمت يکسان سازي نرخ ارز پيش خواهيم رفت و بازار خود را در حاشيه نرخ 2 هزار و 650 تومان تنظيم خواهد کرد. سخنگوي دولت، سرريز شدن ارز حاصل از صادرات پتروشيمي ها به بازار وتامين کردن ارز مورد نياز بخش توليد با قيمت مبادله اي را ازجمله عوامل کنترل بازار ارز دانست. پيش از اين رئيس کل بانک مرکزي، گفته بودهيچ گاه اقدام به تزريق ارز به بازار نخواهيم کرد.
درحال حاضر،حذف يارانه پردرآمدها، اولويت دولت نيست
محمد باقر نوبخت که با خانه ملت گفتگو مي کرد درباره برنامه دولت مبني بر کاهش ميزان دريافت کنندگان يارانه گفت: همان طور که تاکنون بيان کرديم و به حرفمان مقيد هستيم به همه ثبت نام شدگان يارانه پرداخت مي کنيم اما به کساني که بر اساس اطلاعاتمان مي دانيم نياز بيشتري دارند علاوه بر يارانه نقدي يارانه غيرنقدي هم در نظر گرفتيم.وي درباره احتمال حذف 10 ميليون پردرآمد که از سوي وزير اقتصاد مطرح شد،  گفت: قطعا زماني که وزير دولت مطلبي را اعلام کند مبتني بر واقعيات است و ما موظفيم کساني را که اطلاعات نادرستي دادند طبق تبصره 21 قانون بودجه جريمه کنيم، اما در حال حاضر اولويت ما اين نيست.
اعلام خبر حذف يارانه پردرآمدها،براي نيازمندان دغدغه ايجادخواهدکرد
نوبخت افزود: با اعلام حذف يارانه افراد پردرآمدها يک تشويش ذهني پس از ماهها توضيح ايجاد مي شود و دوباره يک گمانه زني براي مردم ايجاد خواهد شد.نوبخت گفت: انرژي زيادي صرف کرديم تا به نيازمندان اعلام کنيم يارانه آنها حذف نخواهد شد واعلام بازبيني اين دغدغه را براي نيازمندان ايجاد خواهد کرد.
2 سياست دولت براي کنترل نرخ ارز
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوربه دو سياست براي کنترل بازار ارز اشاره کرد و گفت:  با توجه به اينکه ارز حاصل از صادرات پتروشيمي به بازار ارز سرريز مي شود و ارز مورد نياز بخش توليد را بانک مرکزي با قيمت مبادله اي تامين مي کند انتظار داريم نرخ ارز در بازار آزاد به قيمت واقعي در بودجه(2650تومان) نزديک شود.وي با تاکيد بر اينکه بازار ارز به زودي متعادل خواهد شد، افزود:مردم به خوبي مي دانند که ريسک اين بازار براي سرمايه گذاري بسيار بالاست و علي رغم اينکه دولت در بازار مداخله نمي کند اما دولت اجازه افزايش قيمت را هم نمي دهد و مردم را بي دفاع در مقابل عدم تعادل ها قرار نمي دهد و از مردم دفاع مي کند.
به سمت يکسان سازي نرخ ارز پيش خواهيم رفت
نوبخت با اشاره به کاهش قيمت ارز از 4 هزار تومان به زير سه هزار تومان، گفت: قيمت ارز روي قيمت واقعي خود متوقف خواهد شد و ما به سمت يکسان سازي نرخ ارز پيش خواهيم رفت و بازار خود را در حاشيه نرخ 2 هزار و 650 تومان تنظيم خواهد کرد.معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوربا بيان اينکه هيچ رابطه و همبستگي بين نرخ سودبانکي و نرخ ارز در اين مقطع وجود ندارد،  افزود: منابعي که براي کسب سود در بانکها سرمايه گذاري نشده به سمت بازار سرمايه خواهد رفت.


منبع : روزنامه خراسان

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 1 + 5 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط اخبار