کنترل اعضای بدن بازیگر(استلا آدلر)

کد خبر 25346 - 1393 02 | تاریخ: 1310 روز پیش-1393/02/27 | ساعت: 12:16

قبل از هر چیز باید به معیارهای خود دست یافته و بدن خود را بشناسید.
1220 [copy]کنترل اعضا باید به طور موضعی انجام شود. به عنوان بازیگر باید بیاموزید که آنقدر با اعضای کنترل شده به سر برید تا وقتی که بدون فکر کردن به آن این کنترل را انجام دهید.
به عنوان بازیگری که برای ایفای نقش های متفاوت باید آمادگی داشته باشد باید بیاموزید که اعضای بدن خود را کنترل کنید تا بتوانید حرکاتی را که به آن عادت ندارید انجام داده مثلا" توانائی راه رفتن به اشکال متفاوت را (از همین امروز میتوانید شروع کنید با دقت به نوع راه رفتن اشخاص مختلف و حدس در مورد شخصیتشان)... و آن ها را در خود بوجود آورید.
و بعضی از اعضای بدن خود را با وضعیت متفاوتی در نظر بگیرید- مثلا" زانوئی که خم نمیشود یا پشتی که خمیده است- و عضو مورد نظر و عظلاتی که آن عضو را حمایت و کنترل می کنند مشخص کنید.
این خود شما هستید که باید قانع شوید که آنچه انجام میدهید حقیقی است. شما باید بیاموزید که با این حالت استثنایی که برای بدن خود به وجود آورده اید هم به طور مداوم به سر برید و هم آن را فراموش کنید.
کنترل عضلات باید به صورت طبیعت ثانوی شما در آید به گونه ای که نسبت به آن کاملا" ناخود آگاه باشید.
کنترل بدن و صدایتان به خود شما مربوط می شود. خود را به یک بازیگر واقعی تبدیل کردن کار دشواری است. در زمانی که من در پاریس با استانیسلاوسکی کار می کردم او صبح ها فرصت نداشت مرا ببیند چون برای تسلط بر اندک شُلی زبان که به آن دچار شده بود هر روز صبح به مدت دو ساعت روی صدای خود کار می کرد. استانیسلاوسکی در آن زمان هفتاد و یک سال داشت. و درموردکنترل بیان نیز بگویم که بیان هم همانند بدن باید تحت کنترل در آید.


منبع : رمز بازیگر

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 5 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر