برای غم فرهنگ سازی میکنیم برای شادی نه!

کد خبر 27123 - 1393 03 | تاریخ: 1294 روز پیش-1393/03/08 | ساعت: 10:07

در کنار چالش هایی که ناخودآگاه جامعه ی ایران را به جامعه یی غمگین تبدیل کرده است، به اعتقاد کارشناسان نکته ی مهمی نیز وجود دارد که شاد نبودن را به جامعه ی ایران تحمیل و تزریق کرده است و آن این است که بر خلاف غم، شادی در جامعه ی ایران فرهنگ سازی نشده است.

آنچه جامعه یی را از غم و اندوه می رهاند، شادی و نشاط است؛ مقوله یی که به اعتقاد کارشناسان مولفه های زیادی در شکل گیری و تداوم آن در یک جامعه نقش دارد؛ از مولفه های فردی گرفته تا اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و البته اقتصادی!

وضعیت شادی در جامعه ی ایران

با وجود تاکید فراوان فرهنگ دینی و ملی ما بر شادی در جامعه، بر اساس آمارها و آنگونه که در برخورد با افراد در جامعه می توان درک کرد، وضعیت شادی و نشاط در جامعه به هیچ وجه مطلوب نیست.

اگر چه مشکل های ناشی از زندگی مدرن و صنعتی، موضوعی است که نمی توان از آن به عنوان مولفه یی که زندگی را برای انسان در سراسر جهان دشوار ساخته است چشم پوشید، اما به نظر می رسد برخی چالش های داخلی مانند انواع ناکامی ها، تورم، بیکاری، چالش های اقتصادی و گاهی سیاسی، به نبود احساس جمعی، کمرنگ شدن تعلق های اجتماعی و نبود امید در جامعه ی ایران دامن زده و بر سختی های ناشی از زندگی مدرن بار شده است.

به گفته ی مجید ابهری جامعه شناس، اکنون در جامعه ی ما افراد افسرده بیشتر به دلیل مشکل های اقتصادی یا درگیری های زندگی ناشی از این مشکل ها دچار افسردگی شده اند.

این جامعه شناس در این ارتباط باور دارد: اگر مشکل های ناشی از جنگ، گرانی و تورم که در سال های گذشته گریبانگیر مردم بوده است از جامعه کاسته شوند طبیعی است که شادی و نشاط نیز در جامعه افزایش می یابد.غم، فرهنگ سازی شده اما شادی نه

در کنار چالش هایی که ناخودآگاه جامعه ی ایران را به جامعه یی غمگین تبدیل کرده است، به اعتقاد کارشناسان نکته ی مهمی نیز وجود دارد که شاد نبودن را به جامعه ی ایران تحمیل و تزریق کرده است و آن این است که بر خلاف غم، شادی در جامعه ی ایران فرهنگ سازی نشده است.

در همین چارچوب رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با ابراز تاسف نسبت به اینکه «در کشور ما شادی و غم نیز دولتی شده اند»، گفت: در حالی که در هیچ کشوری به اندازه ی ایران بهانه برای شادی و نشاط وجود ندارد، در جامعه ی ما فرهنگ شادی هنوز تعریف نشده است؛ تا جایی که گاهی اوقات شادی در جشن ها و اعیاد ما شباهت عجیبی به عزاداری پیدا کرده است و این فرایند به دلیل تعریف نشدن شادی و ابزار شادی است.

وی با تاکید بر اهمیتی که دین اسلام به شادی می دهد، افزود: مکتب مبین اسلام نمی تواند با شادی مخالف باشد؛ اگر اشتباهی رخ داده است به دلیل تعریف نشدن چارچوب های شادی و ابزارهای آن از سوی برخی کارگزاران و متولیان این امر در کشور است.

به اعتقاد موسوی چلک ما برای مراسم های عزاداری همواره برنامه ریزی داریم و ستاد تشکیل می دهیم اما در خصوص جشن ها و شادی ها، بیشتر دیده شده که این برنامه ریزی وجود ندارد.

اگر چه به تاکید رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، آیین های دعا و عزاداری ما مانند مراسم اعتکاف یا شب قدر که در آنها خداوند خود را عبادت می کنیم نیز در جامعه می توانند احساس همبستگی و پویایی ایجاد کند.

موسوی چلک در ادامه، فرهنگ سازی برای شادی را فقط وظیفه دولت و کارگزاران دولتی ندانست و نقش مردم و بخش های غیر دولتی را نیز در این امر بی بدیل توصیف کرد.

وی در این زمینه خاطر نشان کرد: باید اجازه دهیم، نقش مردم و بخش غیر دولتی در ایجاد پویایی در جامعه به مراتب بیشتر از دولت باشد. دولت نه باید به طور کامل این فضا را به احاطه خود در آورد و نه می تواند خود به تنهایی شادی را مدیریت و به پویایی جامعه کمک کند.

در همین زمینه مجید ابهری پژوهشگر و جامعه شناس نیز با اشاره به اینکه فرهنگ غم از گذشته تا به امروز در ایران وجود داشته است و می توان نمود آن را در شعر و موسیقی کهن ایران دید یاد آور شد: غم بر دو نوع است؛ غم مجاز و غم غیر مجاز.

به اعتقاد وی غم مجاز آن است که ناشی از دور افتادن انسان از اصالت خویش باشد؛ غمی که نمود آن در بعضی از اشعار و سبک موسیقی ایرانی وجود دارد حزن مجاز است. غم غیر مجاز اما آن است که انسان بیهوده و به خاطر مسایل دنیوی دچار افسردگی شود و همواره خود را با خمودگی درگیر سازد.

ابهری در ادامه در ارتباط با راه حل به تعادل در آوردن غم و شادی در جامعه اظهار داشت: باید در کنار فرهنگ غم، فرهنگ شادی هم تعریف شود و مرزبندی های شادی مجاز و غیر مجاز و غم مجاز و غیر مجاز مشخص شود. راه حل: شادی نیز در جامعه فرهنگ سازی شود

همانگونه که پیش تر نیز اشاره شد، ما در جامعه ی ایران که به اعتقاد کارشناسان هم اکنون با افسردگی و غم دست به گریبان است، نیاز به فرهنگ سازی شادی داریم و این فرهنگ سازی نیازمند همکاری همزمان مردم و کارگزاران است؛ اگر چه نقش افراد جامعه و بخش های غیر دولتی باید در این امر پر رنگ تر باشد.

هم اکنون به دلیل مشخص نبودن چارچوب های شادی و ابزار رسیدن به شادی و نشاط در کشور، فرهنگ شادی در جامعه به خصوص در میان جوان ها به اشتباه جا افتاده است.

ابهری در این زمینه معتقد است: متاسفانه بعضی از جوانان مصرف قلیان را نوعی شادی و سرگرمی برای خود قلمداد می کنند که این صد در صد غلط و غیر منطقی است.

وی در خصوص علت این امر افزود: علت انتخاب ابزار غیر منطقی و نادرست شادی و نشاط نبودن فرهنگ شادی در جامعه است؛ چرا که از سی سال گذشته تاکنون هنوز فرهنگ شادی برای مردم تعریف نشده است و رسانه ها در این زمینه کم کاری کرده اند، همینطور نهادهای متولی در این زمینه ضعف فعالیت داشته اند و دارند.

به اعتقاد ابهری برای رفع این چالش باید فرهنگ شادی و نشاط برای جامعه تعریف و ابزار مجاز و چارچوب های منطقی و قابل قبول آن تعریف و معرفی شود سپس خروج از اینگونه چارچوب ها، عواقب قانونی و اجتماعی داشته باشند.


منبع : مهتاب افشین نسب / خبرگزاری ایرنا

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 2 + 2 چند است؟

ADVERTISING