صخره تغییردهنده قلب‏ها

کد خبر 3153 - 1391 10 | تاریخ: 1800 روز پیش-1391/10/23 | ساعت: 11:41

سراشیبی دامنه کوهستان هوا[1]، یکی از مشهورترین کوهستان‏ هاي تائوئیستی در چین است.

هائو داتونگ[2]، یکی از هفت تائوئیست فاضل در تائوئیسمِ چوان ژن[3] است که در چین بسیار مشهور می‏ باشد. یک ‏بار او به وو ژو[4] که درحال حاضر در استان هبِی[5] در چین شمالی قرار دارد مسافرت کرد. وی آنجا برای شش سال زیر یک پل در مدیتیشن نشست.

در طی آن مدت کودکان بازیگوش او را مايه تفریح و سرگرمی خود قرار دادند، اما وی اصلاً رنجیده و پریشان نشد. بچه‏ ها حتي به فرق سرش سنگ کوبیدند اما باز هم مضطرب نشد و آرام باقی ماند. حتی وقتی آب رودخانه بالا آمد جایش را ترک نکرد، در حالی‏که هیچ‏ کس از سيل در امان نماند. این داستان می‏ خواهد بگوید که وی فردی با بردباری بالا و توانایی ‏های فوق‏ طبیعی بود.

حفر غار در کوهستان

هائو داتونگ، یکی از مريدان وانگ چونگ یانگ[6]، استاد تائوئیسمِ چوان ژن بود. بعد از این‏که وانگ چونگ یانگ درگذشت و یک روشن‏ بین دائوئیستی شد، هفت مرید وي از هم جدا شده و هر یک به سوئی رفتند. هائو داتونگ هم به مکان‏ های مختلفی می‏رفت و با گدایی برای غذا گذران زندگي می‏ کرد.

یک روز وانگ چونگ یانگ، در شکل یک مرد نسبتاً جوان به بُعد انسانها پایین آمده و به داتونگ گفت که تنها از طریق حفر غار و تزکیه کردن در آن می‏تواند به روشن‏ بینی برسد.

داتونگ سخنان استادش را پیروی کرد و به کوهستان هوا در چین مرکزی رفت. او سه سال صرف حفر یک غار در سراشیبی دامنه غربی کوهستان کرد. در خلال حفر غار، دو شاگرد نیز شروع کردند که از وی پیروی کنند: مِی لیانگ [7] و ژوچینگ[8] . این دو شاگرد به داتون گداتونگ هم نسبت به آنها احساس مسئولیت داشت. وقتی غار را آماده کردند، نام آن را رُز بنفش گذاشته و آماده شدند تا در آن تزکیه کنند. کمک کردند تا غاری حفر کند و طی این مدت خیلی سخت کار کردند.

همان ‏طور که غار رز بنفش رو به اتمام بود، ناگهان یک راهب تائوئیست پیر سررسید و گفت: غار شما عالی به نظر می‏ رسد‏، من نمی‏دانم چگونه یک غار حفر کنم، آیا می ‏توانم این غار را قرض کنم تا در آن تزکیه کنم؟ هائو داتونگ موافقت کرد و غار را به او داد. دو شاگرد ناراحت شدند، اما نمی ‏توانستند كاري كرده یا چيزي بگویند در حالی‏که معلم‏شان همان لحظه با بخشيدن غار موافقت کرده بود.

هائو داتونگ و دو مریدش به قسمت دیگری از کوهستان رفتند تا غار دیگری حفر کنند؛ به محض این‏ که غار دوم رو به اتمام بود، دائوئیست دیگری آمد و غارشان را از آنان درخواست نمود. در این مسیر؛ داتونگ و دو مریدش غاری پس از غار دیگر، غارهاي آماده را به دائوئیست‏ ها مي بخشیدند. هائو داتونگ و مریدانش طی بیش از 40 سال حفر غار، هفتاد غار را تكميل کردند. اما آنها هنوز جایی برای استقرار و تزکیه‏ کردن نیافته بودند.

صخره تغییردهنده قلب‏ها

هائو داتونگ، دو شاگردش را به صخره‏ های در کوه هوا، به نام صخره  نی اِن ای چوان[9] برد. او از شاگردانش خواست تا یک سر طناب را نگه دارند تا وی بتواند از آن پایین رفته و در یک سمت صخره غاری حفر کند.

این دو شاگرد، از ابتدا برنامه ‏ریزی کرده بودند برای تزکیه‏ کردن از هائو داتونگ پیروی کنند تا بتوانند روشن‏ بینان دائوئیستی شوند. اما در خلال این سال‏ ها، آن‏ها فقط به هائو داتونگ کمک کرده بودند تا يکی پس از دیگری برای سایرین غار حفر کند، درعوض هیچ چیز در مورد دائو نياموخته بودند.

آنها تصمیم گرفتند که حفر‏کردن غار را متوقف کنند اما نمی ‏خواستند هائو داتونگ آن‏ها را هنگام ترک کوهستان ببیند.

پس هنگامی که هائو داتونگ پایین صخره بود، دو شاگرد فکر کردند این فرصت خوبی برای رفتن است. آن‏ها طناب را بریدند و معلم‏ شان را پایین صخره تنها رها کرده و با هر چه داشتند خیلی فوری آنجا را ترک کردند. همین ‏طوركه داشتند دور می‏شدند و از کنار تخته سنگی مي‏ گذشتند، هاتو داتونگ را دیدند که با بی‏خیالی قدم زنان به سمت آنها می ‏آید.

دو شاگرد بی‏ درنگ تشخیص دادند که استادشان به روشن‏ بینی رسیده است، بنابراین آنها احساس پشیمانی بی ‏اندازه ‏ای کردند.

با دیدن پشیمان ی‏شان، هائو داتونگ آنها را دوباره به شاگردی پذیرفت. آن تخته‏ سنگ بعدها به « صخره تغییردهنده قلب ها » نام گرفت.

هائو داتونگ، دو شاگردش را به دروازه آسمانیِ در جنوب قله کوه هوا برد و شروع کرد یک غار را در آنجا حفر کند. در طول زمانی که هائو داتونگ داخل غار نشسته بود، درگذشت و یک روشن‏ بین الهی دائوئیستی شد. به همین دلیل این غار کامل نشده است و از آن پس« غار ناتمام » نامیده شد.

 


[1] - Hua Mountain, [2] - Hao Datong, [3] - Quanzhen, [4] - Wozhou

[5] - Hebei, [6] - Wang Chongyang, [7] - Meiliang, [8] - Zhuqing

[9] - Nieniechuan


منبع : پیورین سایت

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 18 + 5 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر