عشق تان را تقسيم كنيد!

کد خبر 3314 - 1391 10 | تاریخ: 1781 روز پیش-1391/10/14 | ساعت: 10:57

عشق ‏تان را تقسیم کنید: همه را دوست داشته باشيد و از كساني كه نزديك به شما هستند شروع كنيد. اين هدف را با شور و اشتياق در زندگي­ تان دنبال كنيد و باقي آن به طور طبيعي جريان خواهد يافت!

به ديگران ببخشيد: يكي از هدف‏هاي زندگي، خدمت كردن به ديگران است. در حال حاضر خدمتي را انتخاب كنيد و در راه ‏هاي كوچك آن را انجام دهيد. شما مي ‏توانيد تفاوتي را در دنيا بوجود آوريد!

روزنه روشنايي را افزايش دهيد: ياد بگيريد با نور جريان پيدا كنيد، آن را به داخل زندگي‏ تان وارد كنيد و اجازه دهيد به ديگران هم منتقل شود. گنجايش بردباري نوراني‏ تان را توسط دنبال كردن حقايقي كه مي ‏دانيد افزايش دهيد. روح و جان شما در واقع مي‏ توانند روشن و نوراني باشند.

خرد را بياموزيد: بهترين كتاب‏ها را بخوانيد و هر چقدر كه مي‏ توانيد بياموزيد. عقل را دنبال كنيد نه به عنوان هدف نهايی تان، بلكه براي عشق به خرد و همچنين براي بالا بردن توانايي‏ هاي‏تان در بهتر خدمت كردن به ديگران باشد. حقيقت ابدي است و شما مي‏ توانيد آن را در خودتان نگه داريد.

خودتان را قبول كنيد: عشق شما چيست؟ تولدتان، جسم ‏تان، والدين‏ تان، نيروي‏تان، ضعف‏ تان و مليت ‏تان، همه اينها داراي هدف هستند. هدف و توانايي‏ هايتان را قبول كنيد. احساس‏ تان را لمس كنيد و اجازه دهيد تا آنها آشكار شوند.

از اسرار و رموز لذت ببريد: در زيبايي و غني بودن زندگي متعجب باشيد، بدون اينكه سعي كنيد آن را بررسي كنيد. جهان را از دریچه شادي و سادگي بچه گانه نگاه كنيد.

حقيقت خود را بسازيد: در اين عرصه، شما با تفكرتان انتخاب مي‏ كنيد كه چه چيزي را بسازيد. در زندگي‏ تان جسور باشيد و تصميم بگيريد كه واقعاً چه چيزي مي‏ خواهيد. اكنون انتخاب كنيد كه ذهن خلاق‏ تان را به حداكثر برسانيد. به سمت تمام روياهايتان با يك چشم‏ انداز قوي حركت كنيد!

روح تان را دنبال كنيد: به صداي درون تان اعتماد كنيد كه شما را به سمت راه هاي بالا هدايت و تحريك مي‏ كند. پيروي از اين روح مقدس كه يكي از اهداف زندگي است را بياموزيد. همانطور كه شما به روح تان گوش مي‏ دهيد، به الهام بيشتري براي تمام فعاليت هاي روزمره‏ تان دست خواهيد يافت.

از زمان حاضر لذت ببريد: خوشي، تمركز و تعهد را در هر يك از فعاليت‏هاي حاضرتان پيدا كنيد. نقطه قدرت شخصي شما در همين لحظه ‏ی حاضر است. شما تنها در حال حاضر مي‏ توانيد حركت كنيد. همانطور كه در زمان حال زندگي مي‏ كنيد، بر توهمات پيروز مي‏ شويد و زندگي در يك زمان واقعي را شروع مي ‏كنيد.

شادي را تجربه كنید: آخرين هدف از زندگي، لذت و خوشحالي است. ما خوشي‏ مان را به صورت غيرمستقيم توسط دنبال كردن آن به حداكثر مي ‏رسانيم. با دنبال كردن اهداف زندگي با سادگی، شادي به صورت مغناطيسي به طرف شما جريان خواهد يافت.


منبع : ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 13 + 10 چند است؟

ADVERTISING