عشق تان را تقسيم كنيد!

کد خبر 3314 - 1391 10 | تاریخ: 1394 روز پیش-1391/10/14 | ساعت: 10:57

عشق ‏تان را تقسیم کنید: همه را دوست داشته باشيد و از كساني كه نزديك به شما هستند شروع كنيد. اين هدف را با شور و اشتياق در زندگي­ تان دنبال كنيد و باقي آن به طور طبيعي جريان خواهد يافت!

به ديگران ببخشيد: يكي از هدف‏هاي زندگي، خدمت كردن به ديگران است. در حال حاضر خدمتي را انتخاب كنيد و در راه ‏هاي كوچك آن را انجام دهيد. شما مي ‏توانيد تفاوتي را در دنيا بوجود آوريد!

روزنه روشنايي را افزايش دهيد: ياد بگيريد با نور جريان پيدا كنيد، آن را به داخل زندگي‏ تان وارد كنيد و اجازه دهيد به ديگران هم منتقل شود. گنجايش بردباري نوراني‏ تان را توسط دنبال كردن حقايقي كه مي ‏دانيد افزايش دهيد. روح و جان شما در واقع مي‏ توانند روشن و نوراني باشند.

خرد را بياموزيد: بهترين كتاب‏ها را بخوانيد و هر چقدر كه مي‏ توانيد بياموزيد. عقل را دنبال كنيد نه به عنوان هدف نهايی تان، بلكه براي عشق به خرد و همچنين براي بالا بردن توانايي‏ هاي‏تان در بهتر خدمت كردن به ديگران باشد. حقيقت ابدي است و شما مي‏ توانيد آن را در خودتان نگه داريد.

خودتان را قبول كنيد: عشق شما چيست؟ تولدتان، جسم ‏تان، والدين‏ تان، نيروي‏تان، ضعف‏ تان و مليت ‏تان، همه اينها داراي هدف هستند. هدف و توانايي‏ هايتان را قبول كنيد. احساس‏ تان را لمس كنيد و اجازه دهيد تا آنها آشكار شوند.

از اسرار و رموز لذت ببريد: در زيبايي و غني بودن زندگي متعجب باشيد، بدون اينكه سعي كنيد آن را بررسي كنيد. جهان را از دریچه شادي و سادگي بچه گانه نگاه كنيد.

حقيقت خود را بسازيد: در اين عرصه، شما با تفكرتان انتخاب مي‏ كنيد كه چه چيزي را بسازيد. در زندگي‏ تان جسور باشيد و تصميم بگيريد كه واقعاً چه چيزي مي‏ خواهيد. اكنون انتخاب كنيد كه ذهن خلاق‏ تان را به حداكثر برسانيد. به سمت تمام روياهايتان با يك چشم‏ انداز قوي حركت كنيد!

روح تان را دنبال كنيد: به صداي درون تان اعتماد كنيد كه شما را به سمت راه هاي بالا هدايت و تحريك مي‏ كند. پيروي از اين روح مقدس كه يكي از اهداف زندگي است را بياموزيد. همانطور كه شما به روح تان گوش مي‏ دهيد، به الهام بيشتري براي تمام فعاليت هاي روزمره‏ تان دست خواهيد يافت.

از زمان حاضر لذت ببريد: خوشي، تمركز و تعهد را در هر يك از فعاليت‏هاي حاضرتان پيدا كنيد. نقطه قدرت شخصي شما در همين لحظه ‏ی حاضر است. شما تنها در حال حاضر مي‏ توانيد حركت كنيد. همانطور كه در زمان حال زندگي مي‏ كنيد، بر توهمات پيروز مي‏ شويد و زندگي در يك زمان واقعي را شروع مي ‏كنيد.

شادي را تجربه كنید: آخرين هدف از زندگي، لذت و خوشحالي است. ما خوشي‏ مان را به صورت غيرمستقيم توسط دنبال كردن آن به حداكثر مي ‏رسانيم. با دنبال كردن اهداف زندگي با سادگی، شادي به صورت مغناطيسي به طرف شما جريان خواهد يافت.


منبع : ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 2 + 8 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING