تا كي مي خواهيد به بازنده بودن در عشق ادامه دهيد؟

کد خبر 3378 - 1391 09 | تاریخ: 1798 روز پیش-1391/09/30 | ساعت: 08:51

عاشق بودن ممكن است به شما احساسي خوشایند بدهد. وقتي عاشق هستيد احساس مي‏ كنيد همزاد و نيمه دوم خود را پيدا كرده‏ ايد، و در آسمان هفتم هستيد.

اما اغلب مردم فراموش مي ‏كنند به اين حقيقت توجه كنند كه شريك‏ شان ممكن است مثل آنها فكر نكند. مردم وقتي عاشق مي‏ شوند، مشكلات موجود در روابط‏ شان را نمي‏ بينند يا به اميد اينكه مشكل خودش مرتفع خواهد شد، آن را ناديده مي‏ گيرند. ناديده گرفتن مسائل، هيچ كمكي نمي‏ كند. بنابراين، نكاتي را در ذيل ارائه مي‏ دهيم تا در شناخت طرف مقابل، وضعيت رابطه ‏اي كه در آن قرار داريد و در نهايت پيشگيري از بازنده شدن به شما كمك كند:

نمي خواهد با شما همراه شود

آيا به خاطر مي ‏آوريد زماني را كه شما را بيرون رستوران و گرسنه منتظر گذاشته بود، در حالي كه مدام به مردم نگاه مي كرديد و منتظر بوديد بيايد، اما هرگز داخل رستوران نرفتيد زيرا او هيچ وقت نيامد؟ البته هميشه بهانه‏ هايي از اين دست وجود دارد كه دمِ دست هستند، مثل اينكه مجبور شدم اضافه كار بمانم يا... . البته منظور ما اين نيست كه هر زمان دوستتان قراري را به هم زد، به او مشكوك شويد. اما وقتي اين كار را چند بار تكرار كرد، اغلب به چيزي ناخوشايند نظير آنچه در بالا گفتيم دلالت مي كند. اما بر هم زدن قرار، نشانه ‏اي است بر اين حقيقت كه چيزهايي هستند، غير از شما، كه براي او مهم تر از شما هستند.

دوست دارد به تنهايي بيرون برود

هميشه دلائلي دارد كه چرا نمي‏ تواند با شما به مهماني برود. "اين صرفا يك مهماني كاري است" يا "اين فقط يك گردش دوستانه پسرانه است" يا "مطمئنم تو از اين مهماني لذت نخواهي برد" يا "عزيزم، ما مي‏ خواهيم درباره مسائل كاري بحث كنيم"، اينها جملاتي هستند كه خودش را با آنها بيمه مي‏ كند تا با شما به جايي نرود.

به نظر مي رسد دوستانش نمي خواهند به شما نزديك شوند

آيا زماني كه چيزي موجب ناراحتي شما مي‏ شود، دوستان تان كساني نيستند كه به آنها اعتماد مي‏ كنيد؟ بنابراين به طور مشابه، زمانيكه ناگهان به نظر مي ‏رسد دوستانش در صحبت كردن يا نزديك شدن به شما تامل مي ‏كنند مي ‏تواند به اين معني باشد كه او راجع به شما، با آنها به رازگويي پرداخته است.

عشق رفته است

هر وقت دوست شما توجه كردن به روزهاي مهمي نظير روز تولدتان را متوقف كرده است، زمان آن است كه با او صحبت كنيد. به علاوه ممكن است كه طرف شما نخواهد در مكان هاي عمومي دست شما را بگيرد يا احساساتش را به شما نشان دهد.

مدام از شما مي‏ خواهد كه خود را تغيير دهيد

وقتي كه طرف شما مدام به اين موضوع اشاره مي‏ كند كه ظاهر شما نياز دارد تغييرات زيادي كند، اين مساله مي‏ تواند دلالت بر اين كند كه او به هيچ وجه از بودن با شما خوشحال نيست. اگر به طور ناگهاني به نظر مي‏ رسد هر چيزي كه شما انجام مي‏ دهيد ناكافي يا غلط است، ديگر زمان آن است كه نگاهي عميق و جدي به روابط‏ تان بياندازيد. به خاطر همه مسائلي كه او دارد خودتان را سرزنش نكنيد.

 از صحبت‏هاي جدي احتراز مي‏ كنيد

هر زمان كه طرف تان تلاش مي كند تا صحبتي جدي با شما داشته باشد، شما مي‏ خواهيد فرار كنيد. احتمال دارد كه شما در حال ضربه خوردن هستيد. احتراز كردن از آن به شما هيچ كمكي نخواهد كرد به گونه اي كه روابطي كه داريد آسيب بيشتري به شما خواهد زد. بنابراين، شجاع باشید و با مشكل تان روبرو شويد.


منبع : ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 18 + 1 چند است؟

ADVERTISING