رشوه گیری ممنوع!

کد خبر 3518 - 1391 08 | تاریخ: 1847 روز پیش-1391/08/08 | ساعت: 12:15

مادران شايسته اي در دوران چين باستان وجود داشتند كه توجه ويژه اي به تعليم و تربيت فرزندان شان نشان مي دادند. داستان زير در مورد یکی از اين مادران نمونه است كه به فرزندش آموخت چگونه پاك و شريف باشد.

مادر تيان جي رشوه طلا را نمي پذيرد!

در خلال دوره جنگ هاي ايالتي ( 453 تا 221 قبل از ميلاد)، تيان جي نخست وزير ايالت چي بود. او به واسطه سخت كوشي و پشتكارش، زبانزد خاص و عام شده بود.

يك روز يكي از كارمندان زيردست تيان، هديه اي بالغ بر 100 تيل طلا به وي هديه كرد تا اين كه بعدها تيان جي به وي توجه و عنايت كند. تيان چي بارها اين هديه را رد كرد، اما نهايتا به لحاظ اصرار بيش از حد كارمندش، با اكراه هديه را پذيرفت. آن را به خانه آورد و تقديم مادرش كرد. ناگهان مادرش به شدت برآشفت و او را سخت سرزنش كرد: " اين طلا باارزش تر از تمام حقوق سه سال اخير تو در پست نخست وزيري است. آيا تو آن را از مردم دزديده اي يا اين كه به عنوان رشوه پذيرفتي؟"

تيان جي سرش را به زير افكند و تمام ماجرا را براي مادر تعريف كرد. مادرش با وقار و سردي پاسخ داد: " من شنيده ام كه يك مرد فرهيخته و دانشمند مي بايستي رفتارش را آگاهانه مديريت كند، خوشنامی اش را پاس داشته  و هرگز چيزي را كه متعلق به وي نيست، قبول نكند. يك مرد دانشمند هيچ گاه نبايد چيزي براي پنهان كردن داشته باشد، نبايد تقلب و خيانت كند يا اين كه از سايرين امتيازاتي بگيرد. يك مرد عالِم، اعمال ناشايست و رشوه را تاييد نمي كند. تو مسووليت اداره يك ايالت را به دوش مي كشي، بنابراين موظف هستي الگويي نمونه و شايسته براي مردم باشي. اما  امروز از زيردستانت رشوه گرفته اي، حالا با اين كار پادشاه را فريب داده و به مردم هم خيانت كرده اي. تو حقيقتا قلب مرا شكستي. همين حالا طلاها را برگردان، نزد پادشاه برو و تقاضاي مجازات كن."

تيان جي، پس از شنيدن نصايح و تذكرات مادرش به شدت شرمنده شد. وی فورا طلا را بازگرداند و به كاخ سلطنتي رفت تا نزد پادشاه به گناهش اعتراف كند. تيان به پادشاه گفت: مادرش چه چيزهايي به وي گفته و از ایشان خواست تا با استعفايش موافقت كند. پادشاه، مادر تيان را به خاطر ارزشهاي اخلاقيش مورد ستايش بسيار قرار داد. سپس تمام افسران و زيردستانش را جمع كرده و به آنها گفت: " يك مادر با تقوا، پسراني با تقوا پرورش مي دهد. حالا كه متوجه شدم كه نخست وزير مملكتم چنين مادري دارد، ديگر نگران تباهي و فساد در سرزمينم نخواهم شد." آنگاه رو كرد به تيان و گفت: " من از گناهت مي گذرم."

سپس پادشاه فرماني حكومتي صادر كرد و به كليه ماموران ايالتي و افسرانش دستور داد تا از مادر تيان جي درس بگيرند. تاكيد مادر تيان جي بر تربيت فرزندش بر اساس ارزش هاي اخلاقي صحيح به عنوان پايه تعليم و تربيت، تاثير عميقي بر پادشاه گذاشت. از آن پس تيان جي هم اصول رفتاري اش را بر اساس استاندارد سطح بالاتري بنا نهاد.

***

اين يك فضيلت سنتي چيني است كه در هر موقعيت و منصبي، پاك و درستكار و وظيفه شناس باشيم و در پست يك مامور دولتي، مردم را فريب ندهيم. والدين آن دوران با مديريت كردن رفتار و گفتار و مراقبت از اخلاقشان، نمونه و الگويي پسنديده به جاي مي گذاشتند و فرزندانشان نيز به نوبه خود به شايستگي طبق اين استانداردهاي اخلاقي رفتار مي كردند.

* تيل چيني به واحد اندازه گيري وزن و پول رايج در سيستم چين باستان اشاره مي كند. يك تيل نقره حدود 40 گرم وزن دارد.


منبع : ترجمه از روزنامه اپک تایمز

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 20 + 5 چند است؟

ADVERTISING