تفاوت های جالب دختران با پسران!

کد خبر 3595 - 1391 07 | تاریخ: 1700 روز پیش-1391/07/06 | ساعت: 09:16

در مورد تفاوت های زنان و مردان و پسران و دختران، پژوهش های زیادی تا کنون انجام شده است. ما در اینجا به برخی از تفاوتهای آشکار و مهم بین آنان اشاره می کنیم.

تفاوتهای فیزیکی:

بر اساس نتایج آماری، در کل مردان بلندقدتر از زنان هستند. همچنین مردان از نظر جسمی قوی تر می باشند. به همین دلیل در طول تاریخ همیشه مردان شغل های فیزیکی سنگین تری را همچون مکانیکی، ساختمان سازی،... برعهده گرفته اند. زنان دست های کوچکتری داشته و حواس لمسی حساستری نیز دارند. از اینرو پژوهش ها نشان می دهد که زنان اشیای مختلف را از نظر زبری، اصل بودن و... بهتر تشخیص می دهند.

1350148708385013_large

 تفاوت های زنان با مردان در اعتیاد:

زنان بیشتر از مردان به اختلال خوردن دچار می شوند و بیشتر مستعد چاقی هستند. و جالب تر اینکه زنان مستعدتر از مردان برای معتاد شدن هستند. یک پژوهش که در امریکا صورت گرفت نشان داد که چنانچه هورمون استروژن افزایش پیدا کند میل به معتاد شدن نیز زیادتر می شود. وقتی که سطح هورمون استروژن کاهش یابد، زنان کمتر میل به اعتیاد پیدا می کنند. بالا و پایین رفتن سطح استروژن در دوره عادات ماهانه زنان، می تواند آمادگی خطر به اعتیاد به مواد مخدر، الکل یا سیگار را در آنان تقویت کند.

تفاوت های شخصیتی بین زنان و مردان:

گرچه زنان حجم مغزی کوچکتری نسبت به مردان دارند، اما در ساختار و عملکرد مغزی شان با مردان تفاوت های بسیار کمی دیده شده است. پسران بیشتر از نظر فیزیکی فعال هستند و دختران از نطر کلامی. یک مطالعه کانادایی نشان داد که پسران بیشتر تمایلات پرخاشگرانه را در محیط بیرونی از خود نشان می دهند، در حالی که دختران بیشتر از نظر ذهنی و احساسی در درون خود تمایلات پرخاشگرانه را نشان می دهند. البته در هر دو شکل، این تمایل پس از بلوغ کاهش می یابد.

دخترها بیشتر تمایل به همدلی و همدردی از خود نشان می دهند، و بیشتر احساساتشان را با دیگران در میان می گذارند و در مورد چگونگی محیط اطراف شان هشیارترند. این تفاوت در دختران با بالا رفتن سن و تقویت مهارتهای ارتباطاتی شان بیشتر شده و تا سالها ادامه می یابد. با آنکه در نوزادی و کودکی، پسران بیشتر از دختران گریه می کنند، ولی همچنان که دوران کودکی را پشت سر می گذارند، کمتر احساسات و هیجانات خود را نشان می دهند. احتمالا به دلیل فشارهای محیطی و یا  داشتن این عقیده است که "یک مرد نباید گریه کنند".

 تفاوتهای دختران با پسران در مهارتها:

نمرات بالای دختران در مهارتهایی نظیر صحبت کردن، خواندن و هجی کردن دیده می شود درحالی که پسران تجسم فضایی بهتری دارند. بیشتر پسرها تمایل به رشته های مهندسی و نقشه کشی دارند. اما در مورد اینکه نحوه تعلیم و تربیت والدین تا چه حد در ایجاد این تفاوتها بویژه در رشد مغزی آنها موثر است، هنوز مورد بحث جامعه دانشمندان می باشد. در رابطه با حس شوخ طبعی، مردها بیشتر ابراز کرده اند که مایلند شریک آنان از لطیفه های آنان خوشش بیاید، درحالی که زنان ابراز داشته اند مایلند با کسی باشند که آنان را بخنداند.

 

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 3 + 4 چند است؟

ADVERTISING