من پسر ثروتمندی هستم، با من ازدواج کن!

کد خبر 3659 - 1391 09 | تاریخ: 1808 روز پیش-1391/09/18 | ساعت: 17:39

در دانشگاه استنفورد، استاد در حال شرح دادن مفهوم بازاريابي به دانشجويان خود بود - شما هم بخونيد حتما مفاهيم رو به خوبي درک مي کنيد، حتي اگر هيچي درباره اقتصاد نمي دونيد!!

شما در يک مهماني، يک دختر بسيار زیبا رو مي بينين و ازش خوشتون مياد،

بلافاصله ميرين پيشش و مي گين: "من پسر ثروتمندي هستم، با من ازدواج کن!"، به اين ميگن بازاريابي مستقيم.

 

شما در يک مهماني به همراه دوستانتون، يک دختر بسيار زيبا رو مي بينين و ازش خوشتون مياد، بلافاصله يکي از دوستاتون ميره پيش دختره، به شما اشاره مي کنه و مي گه: " اون پسر ثروتمنديه، باهاش ازدواج کن!"، به اين مي گن تبليغات.

 

شما در يک مهماني، يک دختر بسيار زيبا رو مي بينين و ازش خوشتون مياد،

بلافاصله ميرين پيشش و شماره تلفنش رو مي گيرين، فردا باهاش تماس مي گيرين و مي گين: "من پسر ثروتمندي هستم، با من ازدواج کن!"، به اين ميگن بازاريابي تلفني.


 

شما در يک مهماني، يک دختر بسيار زیبا رو مي بينين و ازش خوشتون مياد،

بلافاصله کراوات تون رو مرتب مي کنين و ميرين پيشش، اون رو به يک نوشيدني دعوت مي کنين، وقتي کيفش مي افته براش از روي زمين بلند مي کنين، در آخر هم براش در ماشين رو باز مي کنين و اون رو به يک سواري کوتاه دعوت مي کنين و ميگين: " در هر حال، من پسر ثروتمندي هستم، آیا با من ازدواج مي کني؟"، به اين ميگن روابط عمومي.

 

شما در يک مهماني، يک دختر بسيار زيبا رو مي بينين که داره به سمت شما مياد و ميگه: "شما پسر ثروتمندي هستي، با من ازدواج مي کني؟"، به اين مي گن شناسايي علامت تجاري شما توسط مشتري.

 

شما در يک مهماني، يک دختر بسيار زيبا رو مي بينين و ازش خوشتون مياد،

بلافاصله ميرين پيشش و مي گين: "من پسر ثروتمندي هستم، با من ازدواج کن!" ، بلافاصله اون هم يک سيلي جانانه نثار شما مي کنه، به اين ميگن پس زدگي توسط مشتري.


 

شما در يک مهماني، يک دختر بسيار زيبا رو مي بينين و ازش خوشتون مياد،

بلافاصله ميرين پيشش و مي گين: "من پسر ثروتمندي هستم، با من ازدواج کن" و اون بلافاصله شما رو به همسرش معرفي مي کنه، به اين مي گن شکاف بين عرضه و تقاضا.

 

شما در يک مهماني، يک دختر بسيار زيبا رو مي بينين و ازش خوشتون مياد، ولي قبل از اين که حرفي بزنين، شخص ديگه اي پيدا مي شه و به دختره ميگه : "من پسر ثروتمندي هستم، با من ازدواج کن!"، به اين ميگن از بين رفتن سهم توسط رقبا.

 

شما در يک مهماني ، يک دختر بسيار زيبا رو مي بينين و ازش خوشتون مياد، ولي قبل از اين که بگين: "من پسر ثروتمندي هستم، با من ازدواج کن!" ، همسرتون پيداش ميشه، به اين ميگن منع ورود به بازار.

 


منبع : ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 4 چند است؟

ADVERTISING