افسانه برج دُرناي زرد

کد خبر 3739 - 1391 08 | تاریخ: 1450 روز پیش-1391/08/14 | ساعت: 20:52

برج درناي زرد، يكي از چهار برج بزرگ چين است. اين برج در امتداد رودخانه يانگ ‏تسه[1] بنا شده و مشرف بر شهر ووهان[2] در ايالت هيوبي[3] است. بسياري از شاعران، نظير چويي ‏هائو[4] و لي ‏باي[5]، اشعار مشهوري راجع به اين برج نوشته ‏اند. افسانه ‏اي هست كه مي ‏گويد برج براي ادای احترام به يك دائوئيست فناناپذير ساخته شده است.

در دوران باستان، مردي زندگي مي‏ كرد كه نامش شين[6] بود و ميخانه‏ کوچکی را اداره مي ‏كرد. يك روز مردي كه لباسي مندرس بر تن داشت، به ميخانه ی او آمد و پيمانه‏ اي شراب خواست. آقاي شين، بدون توجه به ظاهر فقيرانه وي، با وی با احترام برخورد نمود و جام بزرگي از شراب به او داد و پولي هم دريافت نكرد.

تا شش ماه بعد، آن مرد هر روز مي‏ آمد تا شراب بگيرد. آقاي شين هم هر روز به او شراب مي ‏داد، بدون اين كه شكيبايي ‏اش را از دست بدهد.

يك روز آن مرد به آقاي شين گفت: "من مقدار زيادي پول بابت شراب ‏هايي كه نوشيده ‏ام بدهكارم، اما پولي ندارم كه در اِزاي آن به تو بپردازم." سپس تكه ‏اي از پوست پرتقال را از درون سبدي كه همراهش بود درآورد و با آن يك درناي زرد روي ديوار كشيد و گفت:

"هر وقت كه مشتري يا مسافري به اينجا مي ‏آيد فقط دست بزن و تماشا كن چه مي ‏شود، درنا شروع به رقص خواهد ‏كرد." سپس شروع كرد به دست زدن و درنا با ادا و اطوار آواز خواند. درنا واقعاً از ديوار جدا شد و همراه با آهنگ شروع به رقصيدن كرد.

از آن روز به بعد، ميخانه آقاي شين به خاطر رقص درناي زيبايش مشهور شد. مشتري ‏هاي زيادي براي ديدن اين اعجاز آمدند، و آقاي شين دارایی زيادي را در سال‏ هاي بعد از آن به دست آورد.

يك روز، آن مرد بازگشت در حالي كه همان لباس ‏هاي مندرس تنش بود. آقاي شين از او تشكر نموده و پيشنهاد كرد تا براي بقيه زندگي ‏اش از او حمايت مالي كند. مرد تبسمي كرد و گفت: "به خاطر اين نيست كه من به اینجا آمدم." سپس فلوتش را درآورد و آهنگي را نواخت. همان‏ گونه كه او مي ‏نواخت، ابرها از آسمان فرود آمدند، و درنا به سمت ابرها پرواز كرد. مرد هم پشت درنا سوار شد و به سمت  آسمان‏ پرواز كردند.

آقاي شين، عميقاً سپاس ‏گذار آن مرد بود، مردي كه باور داشت يك دائوئيست فناناپذير است. آقاي شين براي سپاس‏گذاري و اداي دين به آن مرد، دقيقا همان ‏جايي كه مرد و درنا به آسمان صعود كردند، برجي ساخت. اين برج، برج درناي زرد ناميده‏ شد.

 

نوشته: دنگ‏چي[7]


[1]- Yangtze River

[2]- Wuhan City

[3]- Hubei Province

[4]- Cui Hao

[5]- Li Bai

[6]- Xin

[7]- Deng Qi

 


منبع : گرد آوري از سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 19 + 6 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر