افسانه برج دُرناي زرد

کد خبر 3739 - 1391 08 | تاریخ: 1845 روز پیش-1391/08/14 | ساعت: 20:52

برج درناي زرد، يكي از چهار برج بزرگ چين است. اين برج در امتداد رودخانه يانگ ‏تسه[1] بنا شده و مشرف بر شهر ووهان[2] در ايالت هيوبي[3] است. بسياري از شاعران، نظير چويي ‏هائو[4] و لي ‏باي[5]، اشعار مشهوري راجع به اين برج نوشته ‏اند. افسانه ‏اي هست كه مي ‏گويد برج براي ادای احترام به يك دائوئيست فناناپذير ساخته شده است.

در دوران باستان، مردي زندگي مي‏ كرد كه نامش شين[6] بود و ميخانه‏ کوچکی را اداره مي ‏كرد. يك روز مردي كه لباسي مندرس بر تن داشت، به ميخانه ی او آمد و پيمانه‏ اي شراب خواست. آقاي شين، بدون توجه به ظاهر فقيرانه وي، با وی با احترام برخورد نمود و جام بزرگي از شراب به او داد و پولي هم دريافت نكرد.

تا شش ماه بعد، آن مرد هر روز مي‏ آمد تا شراب بگيرد. آقاي شين هم هر روز به او شراب مي ‏داد، بدون اين كه شكيبايي ‏اش را از دست بدهد.

يك روز آن مرد به آقاي شين گفت: "من مقدار زيادي پول بابت شراب ‏هايي كه نوشيده ‏ام بدهكارم، اما پولي ندارم كه در اِزاي آن به تو بپردازم." سپس تكه ‏اي از پوست پرتقال را از درون سبدي كه همراهش بود درآورد و با آن يك درناي زرد روي ديوار كشيد و گفت:

"هر وقت كه مشتري يا مسافري به اينجا مي ‏آيد فقط دست بزن و تماشا كن چه مي ‏شود، درنا شروع به رقص خواهد ‏كرد." سپس شروع كرد به دست زدن و درنا با ادا و اطوار آواز خواند. درنا واقعاً از ديوار جدا شد و همراه با آهنگ شروع به رقصيدن كرد.

از آن روز به بعد، ميخانه آقاي شين به خاطر رقص درناي زيبايش مشهور شد. مشتري ‏هاي زيادي براي ديدن اين اعجاز آمدند، و آقاي شين دارایی زيادي را در سال‏ هاي بعد از آن به دست آورد.

يك روز، آن مرد بازگشت در حالي كه همان لباس ‏هاي مندرس تنش بود. آقاي شين از او تشكر نموده و پيشنهاد كرد تا براي بقيه زندگي ‏اش از او حمايت مالي كند. مرد تبسمي كرد و گفت: "به خاطر اين نيست كه من به اینجا آمدم." سپس فلوتش را درآورد و آهنگي را نواخت. همان‏ گونه كه او مي ‏نواخت، ابرها از آسمان فرود آمدند، و درنا به سمت ابرها پرواز كرد. مرد هم پشت درنا سوار شد و به سمت  آسمان‏ پرواز كردند.

آقاي شين، عميقاً سپاس ‏گذار آن مرد بود، مردي كه باور داشت يك دائوئيست فناناپذير است. آقاي شين براي سپاس‏گذاري و اداي دين به آن مرد، دقيقا همان ‏جايي كه مرد و درنا به آسمان صعود كردند، برجي ساخت. اين برج، برج درناي زرد ناميده‏ شد.

 

نوشته: دنگ‏چي[7]


[1]- Yangtze River

[2]- Wuhan City

[3]- Hubei Province

[4]- Cui Hao

[5]- Li Bai

[6]- Xin

[7]- Deng Qi

 


منبع : گرد آوري از سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 9 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر