نیک اندیشی

کد خبر 3891 - 1391 08 | تاریخ: 1839 روز پیش-1391/08/15 | ساعت: 09:07

روزی شخصی در خواب فرشته ای را ملاقات کرد.

فرشته به او گفت: آرزویی کن تا برآورده سازم.

شخص گفت: از زندگی در دنیا خسته و درمانده شده ام، دوست دارم به بهشت بروم و در آنجا زندگی کنم.

فرشته گفت: برای رفتن به بهشت باید چنان هوشیار و آگاه باشی که حتی یک فکر "بد" هم از ذهنت نگذرد، زیرا در آنجا هر فکری تبدیل به تجربه تو خواهد شد.

شخص گفت: من از خودم اطمینان دارم، تو فقط آرزوی مرا برآورده کن.

و فرشته او را درحالی که در خواب بود، به بهشت بُرد...

شخص از خواب که بیدار شد گرسنه بود، با خود فکر کرد:

ای کاش غذای لذیذی می بود تا می خوردم!

فورا دیسی از انواع غذا به همراه تمام مخلفات جلویش ظاهر گشت...

غذا را که خورد و سیر شد با خود گفت: آه چقدر تشنه ام است، ای کاش نوشیدنی گوارایی مهیا بود.

هنوز جریان فکر از ذهنش نگذشته بود که فورا در جلویش جامهایی از شرابهای ناب ظاهر شد و او تا توانست نوشید.

خوب که سیر و سیراب شد... از این روند سریع برآورده شدن آرزوهایش متعجب شد، و ترسید و با خود گفت: اینجا کجاست، چه جای عجیبی است، نکند خطری مرا تهدید کند، نکند شیر درنده ای به من حمله کند و مرا ببلعد....

و در این افکار بود که شیری ظاهر شد و وی را در همان لحظه درید و بلعید!!!

نکته :

برای رفتن به بهشت ابتدا باید آمادگی لازم را پیدا نمود، با ترس، اندوه و یا هر نوع کینه و نفرتی نمی توان در آنجا زیست؛ زیرا هر آرزویی در آنجا، بلادرنگ تجربه می شود.

و "زندگی" آن فرصتی است که در آن، ما فرصت تمرین هوشیاری و نیک اندیشیدن را داریم.

هوشیاری و آگاهی از افکار و رهایی از ترسها و اعتماد کامل به عشق و حمایت الهی، تنها راه رسیدن به بهشت است.

 


منبع : گرد آوري از سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 5 + 5 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر