ملاکی برای قضاوت!

کد خبر 3985 - 1391 08 | تاریخ: 1843 روز پیش-1391/08/11 | ساعت: 09:31

در طي دوران سلسه شانگ، "شی بو"، پادشاه ايالت "ژو" در اداره صاحب منصبان و گردانندگان كل ايالتش با تقوا بود و ايالت "ژو" در يك نظم صحيحي اداره مي شد.

وقتي كه ايالت هاي "يو" و "رويي" كشمكش هايي پيدا كردند، نتوانستند اختلافات شان را حل كنند. آنها تصميم گرفتند كه از "زاي بو" درخواست وساطت كنند.

هنگامي كه مردم ايالت هاي "يو" و "رويي" به ايالت "ژو" وارد شدند، دريافتند كه برخي از مالكان زمين "ژو" براي برقراري صلح و آشتي با همسايگانشان،حاضرند قسمتی از زمين هاي خود را رها كنند و مردم به افراد سالخورده درخيابان احترام قائل می شوند. سپس آنها گفتند: "آنچه را كه ما برای بدست آوردنش در حال نزاع هستيم عيناً همان شرمی است كه مردم ايالت "ژو" از داشتنش دوری می کنند.  از دیدار با "شی بو" چه می خواهیم بشنویم؟ ما تنها در حال سرافكنده كردن خودمان هستيم." آنها به خانه رفتند و ياد گرفتند با يكديگر با ملاحظه رفتار كنند و دوباره جنگ و دعوا نكنند.

 


منبع : پیور این سایت

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 17 + 9 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر