کاش هنوز بچه بودم...

کد خبر 4134 - 1391 08 | تاریخ: 1846 روز پیش-1391/08/08 | ساعت: 11:49

 بچه که بوديم چه دل هاي بزرگي داشتيم

حالا که بزرگيم چه دلتنگيم!

 

کاش دلهامون به بزرگي بچگی هامون بود

کاش همون کودکي بوديم که حرف هاش رو از نگاهش ميشه خوند

کاش براي حرف زدن نيازي به صحبت کردن نداشتيم

کاش براي حرف زدن فقط نگاه کافي بود

کاش قلب ها در چهره بوداما حالا اگه فرياد هم بزنيم کسي نمي فهمه

و دل خوش کرديم که سکوت کرديم

دنيا را ببين... 

بچه بوديم از آسمون بارون ميومد

بزرگ شديم از چشم هامون ميآد!

 

بچه بوديم همه، چشماي خيسمون رو مي ديدن

بزرگ شديم هيشکي نمي بينه

بچه بوديم تو جمع گريه مي کرديم

بزرگ شديم تو خلوت!

بچه بوديم راحت دلمون نمي شکست

بزرگ شديم خيلي آسون دلمون مي شکنه

بچه بوديم همه رو ۱۰ تا دوست داشتيم

بزرگ که شديم بعضي ها رو هيچي 

بعضي ها رو کم و بعضي ها رو بي نهايت دوست داريم

بچه که بوديم قضاوت نمي کرديم و همه يکسان بودن!

بزرگ که شديم قضاوت هاي درست و غلط باعث شد تا

اندازه دوست داشتنمون تغيير کنه

 

کاش هنوزم همه رو به اندازه همون بچگي ۱۰ تا دوست داشتيم

بچه که بوديم اگه با کسي دعوا مي کرديم ۱ ساعت بعد از يادمون مي رفت

بزرگ که شديم گاهي دعواهامون سال ها تو يادمون مونده و آشتي نمي کنيم

بچه که بوديم گاهي با يه تيکه نخ سرگرم مي شديم

بزرگ که شديم حتي ۱۰۰ تا کلاف نخم سرگرم مون نمي کنه

بچه که بوديم بزرگترين آرزومون داشتن کوچکترين چيز بود

بزرگ که شديم کوچکترين آرزومون داشتن بزرگترين چيزه

 

بچه که بوديم آرزومون بزرگ شدن بود

بزرگ که شديم حسرت برگشتن به بچگي رو داريم

بچه که بوديم تو بازي هامون همش اداي بزرگ ترها رو در مي آورديم

بزرگ که شديم همش تو خيالمون بر مي گرديم به بچگي

بچه بوديم درد دل ها را به هزار ناله مي گفتيم، همه مي فهميدند

بزرگ شديم درد دل را به صد زبان به کسي مي گيم، هيچ کس  نمي فهمه

 

بچه بوديم دوستيامون تا نداشت

بزرگ که شديم همه دوستيامون تا داره

 

بچه که بوديم، بچه بوديم

بزرگ که شديم بزرگ که نشديم هيچ؛ ديگه همون بچه هم نيستيم!


منبع : مطالب ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 8 + 8 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر