‎2012 سایه شکاف تاریک!

کد خبر 4171 - 1391 07 | تاریخ: 1703 روز پیش-1391/07/04 | ساعت: 10:51

یکی از تئوری های عجیب و غریب درباره 2012 که از آن به دلیل ناشناخته ویرانی تعبیر می شود، ایده این هم راستایی کیهانی خورشید، زمین و مرکز کهکشان راه شیری است یا به تعبیر دیگر شاید ابرهای غبارآلود ضخیم در انقلاب زمستانی، منجر به چنین رویدادی شود. این هم راستایی ها رخدادهای منظمی هستند که دلیلی بر ویرانی نیستند و باعث اتفاقی نخواهند شد حتی اگر در نزدیکترین هم راستایی یعنی انقلاب زمستانی 2012 باشد.

همانطوری که زمین بدور خورشید می گردد، خورشید برخلاف ستاره های پشت خود حرکت می کند، که تغییر موقعیت صور فلکی را در فصول مختلف و به آهستگی موجب می شود. در 21 دسامبر 2012 خورشید از حدود 6.6 درجه شمال مرکز کهکشان عبور خواهد کرد، یعنی نقطه ای که چشم ما خورشید را 13 بار بزرگتر از اندازه ماه کامل خواهد دید. دلایل رد توهم ویرانی 2012 عبارتند از:

-انقلاب زمستانی هیچ ارتباطی با جنبش ستاره ای یا هیچ چیزی ورای زمین نیست. تنها بیانگر این واقعیت است که قطب شمال زمین در این هنگام در دورترین نقطه نسبت به خورشید قرار دارد.

-زمین در تیر رس آثار گرانشی قوی از سیاه چاله در مرکز کهکشان نیست. زمین در 93 میلیون مایلی از خورشید و 165 کادریلیون مایلی از سیاه چاله راه شیری قرار دارد. از نظر گرانشی تنها خورشید و ماه هستند که بر زمین تاثیر گذارند. تغییر فاصله زمین نسبت به سیاه چاله تنها یک 900 میلیونیم است که عملا هیچ تغییری را موجب نمی شود. به علاوه ما در واقع در تابستان به مراتب به مرکز کهکشان نزدیکتر هستیم تا انقلاب زمستانی.

-خورشید هر سال در زمانی مشابه به قسمتی از آسمان که توسط شکاف تاریک اشغال شده است وارد می شود پس هشدار دسامبر 2012 کاملا بی مورد است.

پس، از انقلاب زمستانی لذت ببرید و نگذارید هیچ دلیلی مثل شکاف تاریکی، هم راستایی، طوفان های خورشیدی، انعکاس های میدان مغناطیسی و پیش بینی مایاها در مورد پایان دنیا سد راه شما شود.

 


منبع : گروه سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 18 + 3 چند است؟

مطالب تصادفی

ADVERTISING

مطالب مرتبط اخبار