به سلامتی همه پدر و مادرها!

کد خبر 4318 - 1391 08 | تاریخ: 1850 روز پیش-1391/08/08 | ساعت: 12:12

 

آدما تا وقتي کوچيکن، دوست دارن براي مادرشون هديه بخرن اما پول ندارن.
وقتي بزرگتر ميشن، پول دارن اما وقت ندارن.
وقتي هم که پير ميشن، پول دارن، وقت هم دارن، اما . . . مادر ندارن!...
به سلامتي همه مادراي دنيا...

(( قند )) خون مادر بالاست .
دلش اما هميشه (( شور )) مي زند براي ما ؛
اشک‌هاي مادر, مرواريد شده است در صدف چشمانش ؛
دکترها اسمش را گذاشته ‌اند آب مرواريد!
حرف‌ها دارد چشمان مادر؛ گويي زيرنويس فارسي دارد!
دستانش را نوازش مي کنم؛ داستاني دارد دستانش.

  

پدرم، تنها کسي است که باعث ميشه بدون شک بفهمم فرشته ها هم مي توانند مرد باشند !

خورشيد
هر روز
ديرتر از پدرم بيدار مي شود
اما
زودتر از او به خانه بر مي گردد !

سلامتيه اون پسري که...
10سالش بود باباش زد تو گوشش هيچي نگفت...
20 سالش شد باباش زد تو گوشش هيچي نگفت....
30 سالش شد باباش زد تو گوشش زد زير گريه...!!!
باباش گفت چرا گريه ميکني..؟
گفت: آخه اونوقتا دستت نمي لرزيد...!

پدرم هر وقت مي گفت "درست مي شود"...
تمام نگراني هايم به يک باره رنگ مي باخت...!

***

تو 10 سالگي : " مامان، بابا عاشقتونم"
تو 15 سالگي : " ولم کنين "
تو 20 سالگي : " مامان و بابا هميشه ميرن رو اعصابم"
تو 25 سالگي : " بايد از اين خونه بزنم بيرون"
تو 30 سالگي : " حق با شما بود"
تو 35 سالگي : "مي خوام برم خونه پدر و مادرم "
تو 40 سالگي : " نمي خوام پدر و مادرم رو از دست بدم!!!!"
تو  هفتاد سالگي : " من حاضرم همه زندگيم رو بدم تا پدر و مادرم الان اينجا باشن ...!


 

بيايد ازهمين حالا قدر پدر و مادرامونو بدونيم...

 


منبع : مطالب ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 16 + 2 چند است؟

ADVERTISING