بوی محبت

کد خبر 4432 - 1391 07 | تاریخ: 1855 روز پیش-1391/07/30 | ساعت: 10:15

 بی ریا فریاد کردم بشنوید

این صدای آخرین حرف منست

این همه باران به سقف من چکید

روزهای رفته از یادم نرفت

پس بکارید به هر خانه گلی

که فقط بوی محبت بدهد

و بیارید به لب ها خنده

و سلامی که سلامت بدهد

و اگر رهگذری تنها بود

بفرستید برایش گل یاس

و بگویید به هر کودک شهر

مهر با خود ببرد توی کلاس

بنویسید به دیوار سکوت

عشق سرمایه هر انسان است

بنشانید به لب حرف قشنگ

حرف بد وسوسه شیطانست

ببرید رشته هر تهمت را

که از این راه به جایی نرسید

و نخندید به قلبی که شکست

گرچه آن لحظه صدایی نرسید

و بدانید که فردا دیر است

و اگر غصه بیاید امروز

تا همیشه...

دلتان در گیر است

پس بسازید رهی را که کنون

تا ابد سوی صداقت برود

و بکارید به هر خانه گلی

که فقط بوی محبت بدهد

 

سراینده: فریبا شش بلوکی

 


منبع : مطالب ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 1 + 2 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر