نکات حیاتی در بهبود رابطه زن و مرد!

کد خبر 4641 - 1391 07 | تاریخ: 1875 روز پیش-1391/07/14 | ساعت: 00:01

برای آنکه به همسر خود احترام بگذاریم نخست باید روحیات و خواسته های او را در نظر بگیریم . دنیای او را درک کنیم و بفهمیم کدام رفتار ما را نماد احترام می شمرد. در اینجا به انتخاب شیوه های متفاوت برای ابراز احترام همسران به یکدیگر اشاره میکنیم:

دنیای مردان استدلالی و دنیای زنان احساسی است . راز صمیمیت میان این دو درک یکدیگر است. بنابراین پذیرش دنیای متفاوت همسران روشی برای احترام به یکدیگر است.

مردان در هنگام سختی و فشار دوست دارند به درون خود بروند و مشکلات را در عالم ذهن خود حل کنند، اما زنان وقتی دچار مشکل میشوند دوست دارند حرف بزنند .آنان در واقع با حرف زدن صمیمی میشوند و بُعد زنانه خود را تقویت میکنند پس فرصت به آنان برای حرف زدن نمود احترام به آنان است .

زنان در هنگام گرفتاری دوست دارند علاوه بر حرف زدن، شنونده فعال داشته باشند .مردان نیز دوست دارند کسی خلوت آنها را بهم نزند . گوش کردن به سخن زنان و راحت گذاردن مردان در خلوتگاه ذهنی شان احترام متقابل به شمار می آید .

زنان بخاطر برخورداری از دنیای احساسی شدید به خود حق می دهند که در مواردی اظهار ناراحتی کنند، مردان باید این حالت برخاسته از طبیعت آنان را تحمل کنند .این یکی از رازهای صمیمیت است . هر از گاهی به آنان بگویید :طبیعی است که شما از این موضوع ناراحت باشید.

وقتی زنان مشکلات خود را مطرح میکنند نه برای این است که مشکل را حل کنند، بلکه میخواهند بگویند که گفته باشند. مردان در این هنگام نباید مطابق دنیای خود راه حل ارائه دهند باید ده دقیقه سکوت کنند و گوش دهند و با گفتن عبارات کوتاهی او را به حرف زدن تشویق کنند .

مردان وقتی از سر کار می آیند دوست دارند سردی کار با گرمی عاطفه همسران پایان یابد .زنان باید آنها را تحویل بگیرند و اگر دیدند که مرد به دنیای ذهنی خود فرو رفته مدت کوتاهی به او کاری نداشته باشند . سپس با زمینه سازی او را به صحبت وادارند .بنابراین زمینه سازی برای برای تغییر موقعیت یکی از نمادهای احترام به همسر تلقی میشود .

مردان نمیتوانند در یک زمان هم حرف بزنند، هم احساس کنند و هم بیندیشند، ولی زنان میتوانند .به همین جهت اگر زنی را به حرف زدن وادارید علاوه بر حرف زدن احساس صمیمیت میکند و همزمان فکر میکند. احترام به زنان فرصت سخن گفتن برای تحقق احساس و فکر است ولی مردان چون نیازمند اعتماد _ پذیرش؛ قدردانی _ تحسین، تایید و تشویق هستند چنانچه خانمها به گونه ای رفتار کنند که آنان احساس کنند که همسرانشان به آنها اعتماد دارند، آنها را می پذیرند در کارهای کوچک نیز از آنان تشکر میکنند و آنان را مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند و احساس میکنند که محترم واقع شده اند .

مردان به دنبال آزادی و استقلال هستند، همسران آنها نباید با حربه هایی که در زندگی زناشویی در اختیار دارند مردان را زیر سلطه خود درآورند و آنان را به مهره ای بی خاصیت در مدیریت و تدبیر منزل تبدیل کنند، بنابراین احترام به آنها در دادن حق تصمیم گیری و نظارت به آنان تحقق می یابد.

مردان و زنان گاهی با فاصله گرفتن موقت از همدیگر به روابط مرده خود شوک وارد میکنند و آنرا حیاتی تازه می بخشند، به جاست که گاهی دوریهای یکدیگر را تحمل کنید تا قدر نزدیکی را بدانید .

 ▪زنان گاهی از بیان احساسات خود گریزانند. هنگامی که محرم رازی بیابند احساسات خود را بروز میدهند، شما همان محرم راز باشید و اجازه دهید تا همسرتان به هر گونه ای که می پسندد ابراز احساسات کند . او ممکن است گاهی خندان و گاهی گریان باشد. درک او احترام به اوست، کاری کنید که او احساس کند آنگونه که هست مورد لطف و توجه شماست و شما نمی توانید بدون او زندگی کنید. وقتی این احساس در او بوجود آید شما را محرم راز میداند و اینگونه میفهمد که مورد احترام شماست.


منبع : کاریزما

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 3 چند است؟

ADVERTISING