تغییر دیدگاه، ارزانترین روش

کد خبر 4732 - 1391 08 | تاریخ: 1838 روز پیش-1391/08/18 | ساعت: 10:21

*مي گويند در کشور ژاپن پادشاهی زندگي مي کرد که از درد چشم خواب بچشم نداشت و براي مداواي چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را بخود تزريق کرده بود اما نتيجه چنداني نگرفته بود. وي پس از مشاوره فراوان با پزشکان و متخصصان زياد، درمان درد خود را مراجعه به يک راهب مقدس و شناخته شده مي بيند.*

*وي به راهب مراجعه مي کند و راهب نيز پس از معاينه وي به او پيشنهاد کرد که مدتي به هيچ رنگي بجز رنگ سبز نگاه نکند. پس از بازگشت از نزد راهب، او به تمام مستخدمين خود دستور مي دهد با خريد بشکه هاي رنگ سبز تمام قصر را با سبز رنگ آميزي کند. همينطور تمام اسباب و اثاثيه قصر را با همين رنگ عوض ميکند. پس از مدتي رنگ ماشين، ست لباس اعضاي خانواده و مستخدمين و هر آنچه به چشم مي آيد را به رنگ سبز و ترکيبات آن تغيير مي دهد و البته چشم دردش هم تسکين مي يابد.*

*مدتي بعد پادشاه براي تشکر از راهب وي را به قصرش دعوت مي نمايد. راهب نيز که با لباس نارنجي رنگ به منزل او وارد مي شود متوجه مي شود که بايد لباسش را عوض کرده و خرقه اي به رنگ سبز به تن کند. او نيز چنين کرده و وقتي به محضر بيمارش مي رسد از او مي پرسد آيا چشم دردش تسکين يافته؟ پادشاه نيز تشکر کرده و مي گويد: " بله. اما اين گرانترين مداوايي بود که تاکنون داشته". مرد راهب با تعجب به بيمارش مي گويد بالعکس اين ارزانترين نسخه اي بوده که تاکنون تجويز کرده ام.*

*براي مداواي چشم دردتان، تنها کافي بود عينکي با شيشه سبز خريداري کنيد و هيچ نيازي به اين همه مخارج نبود. براي اين کار نمي تواني تمام دنيا را تغيير دهي، بلکه با تغيير ديدگاه و يا نگرشت ميتواني دنيا را به کام خود درآوري.**نکته:*

* قبل از انجام هر کار راهکارهاي متفاوت را بررسي کنيم***
*تغيير دنيا، کار احمقانه اي است اما تغيير ديدگاه و يا نگرش ما ارزانترين و موثرترين روش مي باشد.*

 


منبع : مطالب ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 10 + 4 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر