تزلزل اقتصاد چین

کد خبر 4936 - 1391 07 | تاریخ: 1872 روز پیش-1391/07/17 | ساعت: 10:45

اقتصاد چين در ماه آوريل به طورغيرمنتظره دچار تزلزل شد و آمار كمتر از حد انتظار بخش توليد، كاهش خرده فروشى و افت تورم حاكى از آن بود كه مشكلات اقتصادى اين كشور شديدتر از پیشبينى هاى قبلى است و حل اين مشكلات نيازمند اتخاذ سياستهاى مناسبترى است.به گزارش رويترز، توليدات صنعتى در ماه آوريل با كندترين آهنگ طى تقريبا سه سال گذشته رشد كرده و رشد سرمايه گذارى در دارايى هاى ثابت به كمترين سطح ظرف يك دهه اخير رسيده است. رشد ضعيف سرمايه گذارى در دارايى هاى ثابت نشان دهنده آن است كه تاثير مشكل اعتبارات در بخش مستغلات و افت تقاضا از طرف بازار صادرات، شديدتر از پیش بينى هاى قبلی بوده است. در ماه آوريل توليدات صنعتى چين 3رشد كرد كه كمترين ميزان از مه سال 2009 تاكنون به شمار مى رود. رشد خرده فورشى نيز كمترين رشد طى 14 ماه گذشته را ثبت كرد.


منبع : دنیای اقتصاد

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 6 + 6 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط اخبار