طاهری واقعا مدیر پرسپولیس شده یا هنوز سرپرست است؟

کد خبر 515983 - 1396 05 | تاریخ: 10 روز پیش-1396/05/20 | ساعت: 07:00

به گزارش خبرزاری درحالی از طاهری به عنوان مدیرعامل جدید قرمزها نام برده می شود که او بازنشسته است و هنوز گزارشی رسمی از سوی هیچ یک از نهادهای مسئول در وزارت ورزش منتشر نشده که آیا برای این مدیر از هیات دولت، آن هم در این روزهای پایانی دولت یازدهم مجوزی گرفته شده که برایش از نام مدیرعامل استفاده شده یا نه. بنای وزارت ورزش پرهیز از گرفتن مجوز برای بازنشسته ها بود چون آنها اخیرا قانونی را در هیات دولت پیگیری می کنند که به واسطه آن ریاست فدراسیون ها از شمول شغل رسمی در می آید و با توجه به این قانون، تعداد زیادی از مجوزهایی که پیش از این گرفته می شد را کم می کند و آن وقت هیات دولت که به سختی برای افراد مجوز دوشغلگی می داد، می توانست برای یکی دو نفر مثل طاهری هم درخواست مجوز کند. کاری که تا قبل از این هیچ گاه انجامش نداده بود.

41258


منبع : خبرآنلاین

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 6 + 6 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط ورزش