چطوری شد که این طوری شد!

کد خبر 5362 - 1391 07 | تاریخ: 1875 روز پیش-1391/07/12 | ساعت: 12:22

من سرم توی کار خودم بود

بعد یه روز یه نفرو دیدم

اون این شکلی بود

ما اوقات خوبی با هم داشتیم

من یه کادو مثل این بهش دادم

وقتی اون کادومو قبول کرد من اینجوری شدم

ما تقریبا همه شب ها با هم گفت و گو می کردیم

وقتی همکارام من و اونو توی اداره دیدن اینجوری نگاه می کردن

و منم اینجوری بهشون جواب می دادم

اما روز ولنتاین اون یه گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه

و من اینجوری بودم

بعدش اینجوری شدم

احساس من اینجوری بود

بعد اینجوری شدم

بله .... آخرش به این حال و روز افتادم

 


منبع : مطالب ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 2 + 7 چند است؟

ADVERTISING