مبانی مدیریت استراتژیک!

کد خبر 5598 - 1391 08 | تاریخ: 1838 روز پیش-1391/08/20 | ساعت: 11:51

مديريت استراتژيك چيست و بكارگيري آن چه ضرورتهايي دارد ؟

آيا تا به حال از خود پرسيده‌ايد كه چرا بعضي از شركت‌هاي بزرگ و موفق در مدت زمان كوتاهي با از دست دادن سهم بزرگي از بازار خود به موقعيتي معمولي و حتي تاسف بار تنزل يافته‌اند و چرا برخي از شركت‌هاي كوچك و گمنام به يكباره به جايگاه‌هاي ممتازي در صحنه رقابت بين‌الملل رسيده‌اند؟ آيا در اين مورد فكر كرده‌ايد كه چرا برخي از موسسات نوسان‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي را به راحتي تحمل نموده و بر آنها غلبه مي‌كنند و در مقابل برخي از سازمان‌ها طعم تلخ شكست را چشيده و از ادامه راه باز مي‌مانند؟ به عقيده بسياري از متخصصان علم مديريت، پاسخ بسياري از اينگونه سوالات را بايد در مفاهيمي به نام استراتژي و مديريت استراتژيك جستجو كرد.

تاكنون تعاريف مختلف و گاه ناسازگاري از استراتژي و مديريت استراتژيك ارائه شده است. به تعبير يكي از متخصصان مديريت اين عبارات مانند هنر است كه وقتي آن را مي‌بينيم تشخيص دادن آن آسان است اما وقتي در پي تعريف كردن و توضيح دادن آنيم بسيار مشكل به نظر مي‌رسد؛ با همه اينها سعي كرده‌ايم تا تعاريفي كه جوهره كليه مفاهيم را دارا باشد ارائه دهيم .

استراتژي چيست ؟

الگويي بنيادي از اهداف فعلي و برنامه‌ريزي شده، بهره‌برداري و تخصيص منابع و تعاملات يك سازمان با بازارها، رقبا و ديگر عوامل محيطي است. طبق اين تعريف يك استراتژي بايد سه چيز را مشخص كند:

1- چه اهدافي بايد محقق گردد .

2- بر روي كدام صنايع، بازارها و محصول‌ها بايد تمركز نمود .

3- چگونه براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي محيطي و مواجهه با تهديدهاي محيطي به منظور كسب يك مزيت رقابتي، منابع تخصيص يابد و چه فعاليت‌هايي انجام گيرد.

مديريت استراتژيك چيست ؟

تصميمات و فعاليت‌هاي يكپارچه در جهت توسعه استراتژي‌هاي موثر، اجرا و كنترل نتايج آنهاست .

بنابراين مديريت استراتژيك فعاليت‌هاي مربوط به بررسي، ارزشيابي و انتخاب استراتژي‌ها، اتخاذ هر گونه تدابير درون و بيرون سازماني براي اجراي اين استراتژي‌ها و در نهايت كنترل فعاليت‌هاي انجام‌شده را در برمي‌گيرد .

ضرورتهاي استفاده از مديريت استراتژيك در چيست؟

با نگاهي دقيق به مفهوم مديريت استراتژيك مي‌توان به ضرورت استفاده از آن پي برد. با توجه به تغييرات محيطي كه در حال حاضر شتاب زيادي به خود گرفته است و پيچيده شدن تصميمات سازماني، لزوم بكارگيري برنامه‌اي جامع براي مواجهه با اينگونه مسائل بيش از گذشته ملموس مي‌شود. اين برنامه چيزي جز برنامه استراتژيك نيست. مديريت استراتژيك با تكيه بر ذهنيتي پويا، آينده‌نگر، جامع‌نگر و اقتضايي راه حل بسياري از مسائل سازمانهاي امروزي است. پايه‌هاي مديريت استراتژيك بر اساس ميزان دركي است كه مديران از شركت‌هاي رقيب، بازارها، قيمت‌ها، عرضه‌كنندگان مواد اوليه، توزيع‌كنندگان، دولت‌ها، بستانكاران، سهامداران و مشترياني كه در سراسر دنيا پراكنده‌اند، دارند و اين عوامل، تعيين‌كنندگان موفقيت تجاري در دنياي امروز است. پس يكي از مهمترين ابزارهايي كه سازمان‌ها براي حصول موفقيت در آينده مي‌توانند از آن بهره گيرند مديريت استراتژيك خواهد بود.

مزاياي بكارگيري مديريت استراتژيك در چيست ؟

مديريت استراتژيك به سازمان اين امكان را مي‌دهد كه به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل نكند. اين شيوه مديريت باعث مي‌شود كه سازمان داراي ابتكار عمل باشد و فعاليت‌هايش به گونه‌اي درآيد كه اعمال نفوذ نمايد (نه اينكه تنها در برابر كنش‌ها ، واكنش نشان دهد) و بدينگونه سرنوشت خود را رقم بزند و آينده را تحت كنترل درآورد .

از نظر تاريخي، مزيت اصلي مديريت استراتژيك اين بوده است كه به سازمان كمك مي‌نمايد تا از مجراي استفاده نمودن از روش منظم‌تر، معقول‌تر و منطقي‌تر راه‌ها يا گزينه‌هاي استراتژيك را انتخاب نمايد و بدينگونه استراتژي‌هاي بهتري را تدوين نمايد. ترديدي نيست كه اين يكي از منافع اصلي مديريت استراتژيك است ولي نتيجه تحقيقات كنوني نشان مي‌دهد كه اين فرايند مي‌تواند در مديريت استراتژي‌ها نقش مهم‌تري ايفا كند. مديران و كاركنان از طريق درگير شدن در اين فرايند خود را متعهد به حمايت از سازمان مي‌نمايند. يكي ديگر از مهمترين منافع مديريت استراتژيك اين است كه موجب تفاهم و تعهد هر چه بيشتر مديران و كاركنان مي‌شود. يكي از منافع بزرگ مديريت استراتژيك اين است كه موجب فرصتي مي‌شود تا به كاركنان تفويض اختيار شود. تفويض اختيار عملي است كه به وسيله آن كاركنان تشويق و ترغيب مي‌شوند در فرايندهاي تصميم‌گيري مشاركت كنند، خلاقيت، نوآوري و خيال‌پردازي را تمرين نمايند و بدين گونه اثربخشي آنان افزايش خواهد يافت .

فرايند مديريت استراتژيك شامل چه مرحله ايست ؟

فرايند مديريت استراتژيك را مي‌توان به چهار مرحله تقسيم نمود :

1- تحليل وضعيت

2- تدوين استراتژي

3- اجراي استراتژي

4- ارزيابي استراتژي

در اين گام ، مراحل فوق را به اختصار توضيح خواهيم داد :

1- تحليل وضعيت

1-1- اهداف بلندمدت ، ماموريت سازمان (علت وجودي و اينكه چه هستيم) ، چشم‌انداز سازمان (چه مي‌خواهيم باشيم) .

1-2- تجزيه و تحليل محيط داخلي و قابليت‌هاي سازمان .

1-3- تجزيه و تحليل محيط خارجي .

2- تدوين استراتژي

در تدوين استراتژي بايد ابتدا مجموعه استراتژي‌هاي قابل استفاده را ليست كرده و سپس با استفاده از مدل‌هاي مختلفي كه در بحث‌هاي مديريت استراتژيك آمده است و با توجه به نتايج بدست آمده در تحليل وضعيت كه در مرحله اول آمده است استراتژي برتر را انتخاب مي‌كنيم . در اين مرحله بايد مديران مياني و حتي رده پايين سازمان را نيز مشاركت داد تا در آنها ايجاد انگيزش كند .

3- اجراي استراتژي

براي اجراي استراتژي‌ها بايد از ابزار زير بهره گرفت :

3-1- ساختار سازماني متناسب با استراتژي‌ها .

3-2- هماهنگ‌سازي مهارت‌ها ، منابع و توانمندي‌هاي سازمان در سطح اجرايي .

3-3- ايجاد فرهنگ سازماني متناسب با استراتژي جديد سازمان .

اجراي موفقيت‌آميز استراتژي به همكاري مديران همه بخش‌ها و واحدهاي وظيفه‌اي سازمان نيازمند است .

4- ارزيابي استراتژي

براي تعيين حدود دستيابي به هدف‌ها، استراتژي اجرا شده بايد مورد كنترل و نظارت قرار گيرد. ارزيابي استراتژي شامل سه فعاليت اصلي مي‌شود:

4-1- بررسي مباني اصلي استراتژي‌هاي شركت.

4-2- مقايسه نتيجه‌هاي موردانتظار با نتيجه‌هاي واقعي.

4-3- انجام دادن اقدامات اصلاحي به منظور اطمينان يافتن از اينكه عملكردها با برنامه‌هاي پيش‌بيني شده مطابقت دارند .

اطلاعاتي كه از فرايند ارزيابي استراتژي به‌ دست مي‌آيد بايد به گونه‌اي باشد كه عمليات و اقدامات را تسهيل نمايد و بايد كساني يا واحدهايي را معرفي نمايد كه نياز به اصلاح دارند. 


منبع : ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 10 + 3 چند است؟

ADVERTISING