این هم آقازاده از نوع چینی آن!

کد خبر 5814 - 1391 07 | تاریخ: 1873 روز پیش-1391/07/16 | ساعت: 11:54

در سال 2007 رد پای پسر جيانگ زمين[1] در چندين رسوايي و فساد بزرگ ديده شد كه نشان دهنده وجود بعضي از اسرار پشت پرده سودجویی های مالی رهبران حزب كمونيست چين از طريق خصوص سازي شرکت های دولتي بود.

جيانگ زمين از سال 1989 تا 2002 رهبر چين بود و این عنوان به او اين قدرت را داده بود تا از قدرت هاي سياسي و حيف و ميل كردن منابع دولتي سوءاستفاده كند. برطبق گزارشات روزنامه رنمين[2] ، جيانگسو[3] مكاني بود كه در اصل جيانگ زمين از آنجا عمليات جمع آوری پول برای خود را از طریق دزدیدن مالیات چینی ها شروع كرد.

در استان جيانگسو، از طريق پروژه هايي كه توسط دولت مركزي سرمایه گذاری مي شد، جيانگ توانايي پيدا كرد تا از قدرت سياسي خود سوءاستفاده نموده و به جمع آوري پول برای خود بپردازد. برطبق گفته هاي چینی های شهر پكن، طرح پيشنهادي ژو رونگجي[4] كه در آن زمان نخست وزير چين بود، براي خصوصي سازي شرکت های دولتی توسط جيانگ زمين مورد تائيد قرار گرفت و براي پیشرفت خود با جيانگ زمين كار كرد. ژو رونگجي متعهد شد كه شركت هاي دولتي چين را در طي سه سال از فقر مالي بيرون بكشد، اما بعد از دو سال ناگهان معلوم شد تعدادي از شركت ها به اصطلاح به ته چاه كشيده شده اند، بدون توجه به اینکه چه مقدار پول در آنها سرمايه گذاري شده بود، آنها نتواستند توسعه پيدا كنند، اما دولت همچنان پول بیشتری برای آنان طلب می نمود.

كمك هاي مالي اختصاص داده شده براي شركت هاي دولتي توسط دولت مركزي به اشكال مختلفي از اخذ وام براي محرك هاي اقتصادي تبديل شد. از طريق شكل گيري سرمايه گذاري مشترك با شركت هاي خارجي، مقامات دولتي قادر شدند تا منافع شخصي خود را از اين طريق تامين سازند. خصوصي سازي شرکت های دولتي صحنه اي را براي انتقال اموال خصوصي جيانگ به خارج از كشور مهيا ساخت كه باعث بیشتر به جیب زدن پول برای وی شد.


[1]- Jiang Zemin

[2]- Renmin Newspaper

[3]- Jiangsu

[4]- Zhu Rongji

 


منبع : ترجمه از روزنامه اپک تایمز

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 15 + 10 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط اخبار