بیاموزیم که !!!

کد خبر 6141 - 1391 10 | تاریخ: 1787 روز پیش-1391/10/08 | ساعت: 23:09

 

بیاموزیم آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشد.

بیاموزیم که نگوییم ای کاش آن کار را طوری دیگر انجام داده بودم، بلکه بگوییم بار دیگر آنرا طوری دیگر انجام خواهم داد.

بیاموزیم اینکه چقدر زمان داریم مهم نیست، اینکه چگونه می گذرانیم مهم است!

بیاموزیم بر زمان مسلط باشیم نه به زیر فرمان آن!

 بیاموزیم زندگی مثل یک نقاشی است با این تفاوت که از پاک کن خبری نیست!

بیاموزیم چیزی بنام پیروزی آسان وجود ندارد.

بیاموزیم خودساخته کسی است که از فرصت های مناسب کمال استفاده را می برد.

بیاموزیم هر سفر دور و درازی، تنها با برداشتن یک گام آغاز خواهد شد.

بیاموزیم مرد بزرگ به خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران!

 بیاموزیم به سوی شادمانی راهی نیست، شادمانی خود راه است!

بیاموزیم هر روز هزاران سیب در اطراف ما می افتد، ولی آنچه وجود ندارد نگاه نیوتنی است!

بیاموزیم پیش از آنکه دیگران مرا بفهمند دیگران را درک کنم!

بیاموزیم آنچه را که امروز داریم ممکن است آرزوی فردایمان باشد!

 بیاموزیم اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد، سعی  و عمل دیگر معنا نداشت!

بیاموزیم دانش به تنهایی یک قدرت است.

بیاموزیم که هیچ روزی با ارزش تر از امروز نیست.

بیاموزیم می توان حقیقتی را دوست نداشت اما نمی توان منکر آن شد!

بیاموزیم فضای بین تفکر و عمل تنها  با پشتکار پیموده می شود!

  بیاموزیم ارزش انسان به داشته هایش نیست، بلکه به چیزی است که آرزوی بدست آوردنش را دارد!

بیاموزیم زندگی دشمن شما نیست، اما طرز فکرتان می تواند باشد!

بیاموزیم هر اقدامی اگر بزرگ باشد در ابتدا محال به نظر می رسد.

تنها فرق بین موفقیت و شکست نوع نگاه است!


منبع : نوشته شده توسط مهدی مالمیر

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 1 + 6 چند است؟

ADVERTISING