20 عادت انسانهای موفق(1)

کد خبر 6160 - 1391 10 | تاریخ: 1388 روز پیش-1391/10/17 | ساعت: 13:45

 • فرصت هايی را می بينند و پيدا می کنند که ديگران آنها را نمی بينند.
 • از مشکلات درس می گيرند، در حالی که ديگران فقط مشکلات را می بينند.
 • روی راه حل ها تمرکز می کنند.
 • هوشيارانه و روشمندانه موفقيت شان را می سازند، در زمانی که ديگران آرزو می کنند موفقيت به سراغ شان آيد.

 • مثل بقيه ترس هايی دارند ولی اجازه نمی دهند ترس، آنها را کنترل و محدود کند.
 • سوالات درستی از خود می پرسند. سوال هايی که آنها را در مسير مثبت ذهنی و روحی قرار می دهد.
 • به ندرت از چيزی شکايت می کنند و انرژی شان را به خاطر آن از دست نمی دهند. هر چيزی که شکايت کردن باعث آن است فقط قرار دادن فرد در مسير منفی بافی و بی ثمر بودن است.

 • سرزنش نمی کند(واقعا فايده اش چيست؟) آنها مسووليت کارهايشان و نتايج کارهايشان را تماما به عهده می گيرند.
 • وقتی ناچارند از ظرفيتی بيش از حد ظرفيت شان استفاده کنند هميشه راهی را برای بالا بردن ظرفيت شان پيدا می کنند و بيشتر از ظرفيت شان ازخود توقع دارند. آنها از آنچه دارند به نحو کارآمدتری استفاده می کنند.
 • هميشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامی که اغلب افراد در حال استراحت هستند آنها برنامه ريزی می کنند و فکر می کنند تا وقتی که کارشان را انجام می دهند استرس کمتری داشته باشند.

 • خودشان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند متحد می کنند. آنها اهميت و ارزش قسمتی از يک گروه بودن را می دانند.
 • بلندپرواز هستند و دوست دارند حيرت انگيز باشند. آنها هوشيارانه انتخاب می کنند تا بهترين نوع زندگی را داشته باشند و نمی گذارند زندگی شان اتوماتيک وار سپری شود.
 • به وضوح و دقيقا می دانند که چه چيزی در زندگی می خواهند و چه نمی خواهند. آنها بهترين واقعيت را دقيقا برای خودشان مجسم و طراحی می کنند به جای اينکه صرفا تماشاگر زندگی باشند.

 • بيشتر از آنکه تقليد کنند، نوآوری می کنند.
 • در انجام کارهايشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسيدن بهترين زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.
 • آنها دانش آموزان مدرسه زندگی هستند و همواره برای يادگيری روی خودشان کار می کنند. آنها از راه های مختلفی مثل تحصيلات آموزشگاهی، ديدن و شنيدن، پرسيدن، خواندن و تجربه کردن ياد می گيرند.
 • هميشه نيمه پر ليوان را می بينند و توانايی پيدا کردن راه درست را دارند.

 • دقيقا می دانند که چه کاری بايد انجام دهند و زندگی شان را با از شاخه ای به شاخه ای ديگر پريدن از دست نمی دهند.
 • ريسک های حساب شده ای انجام می دهند؛ ريسک های مالی، احساسی و شغلی.
 • با مشکلات و چالش هايی که برايشان پيش می آيد سريع و تاثيرگذار روبه رو می شوند و هيچ وقت در مقابل مشکلات سرشان را زير برف نمی کنند با چالش ها روبه رو می شوند و از آنها برای پيشرفت خودشان بهره می برند.


منبع : گروه 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 8 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING