20 عادت انسانهای موفق(2)

کد خبر 6193 - 1391 10 | تاریخ: 1781 روز پیش-1391/10/17 | ساعت: 13:44

 • آموخته هايشان را تمرين می کنند. درباره تئوری های عجيب و غريب خيالبافی نمی کنند بلکه واقع بينانه زندگی می کنند.
 • کليد خاموش روشن دارند. می دانند چگونه استراحت کنند و ريلکس شوند. از زندگی شان لذت می برند و سرگرم می شوند.
 • وقت شان و انرژی شان را روی وضعيت هايی که از کنترل شان خارج است صرف نمی کنند.

 • با افراد بدذات و غيرموجه نشست و برخاست نمی کنند.
 • هميشه منتظر بازتاب کارهايشان هستند.
 • موتور بزرگ و پرقدرتی دارند. سخت کار می کنند و تنبلی نمی کنند.
 • وقتی بيشتر مردم کاری نمی کنند؛ آنها مشغول فعاليت هستند .آنها قبل از اينکه مجبور به کاری بشوند، عمل می کنند.
 • هميشه سلامت جسمانی خودشان را در وضعيت مطلوبی نگه می دارند و می دانند که بدنشان خانه ای است که در آن زندگی می کنند و به همين خاطر، سلامت جسمانی برای آنها خيلی مهم است.

 • انعطاف پذير هستند و تغيير را غنيمت می شمارند .وقتی وضعيتی پيش می آيد که عادت ها و آسايش روزمره شان را بر هم می زند از آن استقبال می کنند و با آغوش باز وضعيت جديد و ناشناس را می پذيرند.
 • متواضع هستند و اشتباهات شان را با خوشحالی می پذيرند و به راحتی عذرخواهی می کنند. آنها از توانايی هايشان خاطر جمع هستند ولی به آن مغرور نمی شوند. آنها خوشحال می شوند که از ديگران بياموزند و از اينکه به ديگران کمک می کنند تا خوب به نظر برسند بيشتر از کسب افتخارات شخصی شان لذت می برند.
 • دست و دل باز و مهربان هستند و از اينکه به ديگران کمک می کنند تا به خواسته هايشان برسند خوشحال می شوند.

 • از خودشان مطمئن هستند و به احساسات ناشی از اينکه کجا زندگی می کنند و چه دارند و چه طور به نظر می رسند، توجهی ندارند.
 • اهميت کنترل داشتن روی خود را درک کرده اند. آنها قوی هستند و از اينکه راهی را می روند که کمتر کسی می تواند برود، شاد می شوند.
 • بيشتر از افراد معمولی روی احساسات شان کنترل دارند. آنها همان احساساتی را دارند که ما داريم ولی هيچ گاه برده احساسات شان نمی شوند.
 • تعادل دارند، وقتی از لحاظ مالی موفق هستند، می دانند که پول و موفقيت مترادف نيستند .آنها می دانند افرادی که فقط از نظر مالی در سطح مطلوبی قرار دارند، موفق نيستند. اين در حالی است که خيلی ها خيال می کنند پول همان موفقيت است. ولی آنها دريافته اند که پول هم مثل بقيه چيزها يک وسيله است برای دستيابی به موفقيت.

 • ارزش های زندگی شان معلوم است و زندگی شان را روی همان ارزش ها بنا می کنند.
 • در زمانی که بيشتر مردم به هر قيمتی می خواهند از رنج کشيدن و بودن در شرايط سخت اجتناب کنند، افراد موفق قدر و ارزش کار کردن وبودن در شرايط سخت را می فهمند.
 • برای زندگی شان برنامه دارند و سعی می کنند برنامه شان را عملی کنند. زندگی آنها از کارهای برنامه ريزی نشده و نتايج اتفاقی عاری است.
 • ارتباط گرهای خوبی هستند و روی رابطه ها کار می کنند.
 • منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی مانند تا آينده شان را رقم بزند. آنها بر اين باورند که با تعهد و تلاش و فعاليت، بهترين زندگی را برای خودشان می سازند.


منبع : گروه 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 9 چند است؟

ADVERTISING