صد شرکت برتر اول ایران بر اساس رتبه بندی مالی سال 1390

کد خبر 6797 - 1392 01 | تاریخ: 1721 روز پیش-1392/01/12 | ساعت: 11:59


 
<tr
90 1 2 1 شركت پالايش نفت اصفهان 176132.4 117948.1
90 -1 1 2 شركت ايران خودرو (هولدينگ) 126695.7 136832.0
90 0 3 3 شركت پالايش نفت بندرعباس 126043.5 95950.2
90 1 5 4 شركت سايپا (هولدينگ) 104826.7 83160.0
90 -1 4 5 بانك ملت (هولدينگ) 99597.9 90802.2
90 0 6 6 شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو-ساپكو(هولدينگ) 75856.4 70587.5
90 0 7 7 شركت مخابرات ايران (هولدينگ ) 75091.3 63531.5
90 0 8 8 بانك پارسيان (هولدينگ) 71484.6 63169.9
90 7 16 9 بانك مسكن (هولدينگ) 66260.5 35836.4
90 -1 9 10 بانك صادرات ايران (هولدينگ) 59720.6 58042.6
90 0 11 11 بانك تجارت 54532.5 42960.0
90 0 12 12 شركت ارتباطات سيار ايران (هولدينگ ) 51104.6 40971.5
90 7 20 13 شركت پالايش نفت تبريز 50930.8 32851.1
90 4 18 14 شركت بيمه ايران(هولدينگ) 50643.0 34740.6
90 -2 13 15 شركت سرمايه گذاري پارس آريان (هولدينگ) 49996.9 37707.5
90 3 19 16 شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (هولدينگ) 48682.2 34721.1
90 -7 10 17 موسسه مالي و اعتباري مهر(هولدينگ) 48084.1 46845.7
90 -3 15 18 بانك پاسارگاد(هولدينگ ) 47604.4 37153.4
90 2 21 19 شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت (هولدينگ) 46068.5 29941.5
90 -6 14 20 شركت فولاد مباركه اصفهان (هولدينگ ) 45101.0 37605.6
90 1 22 21 شركت پتروشيمي نوري ( برزويه) 40961.2 28967.4


منبع : ارسالی از سوی کاربران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 8 + 8 چند است؟

ADVERTISING