از اشتباهات خود بیاموزیم!

کد خبر 6917 - 1392 01 | تاریخ: 1705 روز پیش-1392/01/25 | ساعت: 12:25

 

انيشتين مي گويد: «كسي كه تا به حال اشتباهي نكرده يعني اينكه تا به حال كار جديدي را شروع نكرده است». اشتباهات يكي از منابع يادگيري است. انسان نمي تواند مصون از اشتباه باشد اما مي تواند از تكرار اشتباه مصون باشد. تا زماني كه از اشتباه مان ياد نگيريم، به اجبار آن را تكرار مي كنيم.

متاسفانه در نظام آموزشي و فرهنگ جامعه ما تاكيد بر اين است كه بايد از اشتباه احتراز كرد و شخصي كه اشتباه كرده بايد شرمسار باشد. از اين رو ما تصور مي كنيم كه بايد اشتباهات خود را مخفي نگه داريم و آن را انكار كنيم. اين فرهنگ به قدري در ما ريشه دوانده كه متاسفانه اشتباهاتمان را براي خودمان هم انكار مي كنيم و همواره تلاش مي كنيم تا كسي را متهم كنيم و تقصيرها را به گردن او بياندازيم. اما در واقع اشتباهات نبايد معيار باشند بلكه واكنش به اشتباه بايد مورد توجه قرار گيرد. يادگيري از اشتباه مي تواند مفهومي مدرن از توبه باشد زيرا يادگيري از اشتباه، تضميني است كه آن اشتباه را تكرار نمي كنيم.

راهكارهاي زير مي تواند براي يادگيري بهتر از اشتباه مورد استفاده قرار گيرد:

1- اشتباه را به عنوان يكي از منابع يادگيري در نظر بگيريم. اشتباه را نبايد به عنوان پايان كار در نظر گرفت بلكه اشتباه، شروع يادگيري است.

2- وقتي كه اشتباه كرديم خود را نبازيم و خود را سرزنش نكنيم بلكه وقتي كه از اشتباهمان ياد نگرفتيم خود را سرزنش كنيم اما بازهم خود را نبازيم.

3- به دنبال كاهش اشتباهات خود نباشيم بلكه به دنبال يادگيري بيشتر از اشتباهات خود باشيم.

4- پذيرش يك اشتباه، گام اول يادگيري است. تا زماني كه به اشتباه خود اعتراف نكنيم و خود را مقصر تلقي نكنيم و از مقصر دانستن ديگران دست بر نداريم، نمي توانيم از اشتباهمان بياموزيم.

5- به بازخوردها توجه كنيم. بازخورد مي تواند توسط ديگران به ما داده شود. عدم تحقق انتظارات و خواسته هاي ما يكي از قوي ترين شكل هاي بازخورد است كه بيانگر اين است كه يا خواسته مان نادرست بوده و يا ما در تحقق خواسته خود ناتوان بوديم.

6- عقلاني است كه اشتباهات را به صورت ريشه اي حل كرد. براي اين منظور بايد الگوهاي اشتباهات خود را بيابيم.

7- ليستي از مهم ترين اشتباهات خود داشته باشيم و هر از گاهي آنچه از اين اشتباهات فرا گرفته ايم را مرور كنيم تا مطمئن شويم كه حداقل دیگر اشتباهات بزرگ خود را تكرار نمي كنيم.

منبع: آکادمی تفکر

http://www.3NeshaneH.com


منبع :

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 16 + 2 چند است؟

ADVERTISING