عجله کار؟؟؟

کد خبر 7134 - 1392 02 | تاریخ: 1679 روز پیش-1392/02/23 | ساعت: 12:17

 

به این مفهوم که جوگیر نشید!

 


منبع : گروه 3نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 11 + 9 چند است؟

ADVERTISING