انرژی مثبت در گفتار

کد خبر 7755 - 1392 05 | تاریخ: 1580 روز پیش-1392/05/05 | ساعت: 11:26

نحوه تکلم انسانها بيانگر نحوه تفکر آنهاست. مثبت بينديشيم و مثبت بگوييم تا انرژی مثبت خود را به ديگران منتقل کنيم اولين قانون طبيعت اين است که تو از هر چه هراس داشته باشی همان را به طرف خودت جلب می کنی.هيجان قدرتی دارد که جذب ميكند .تو از هر چه شديدا بترسی آن را تجربه خواهی کرد.

مثلا حيوان فورا متوجه ميشود که تو از او وحشت داری. هيچكدام از اين ها تصادفی اتفاق نمی افتد . تصادفی در عالم هستی وجود ندارد. هيجان انرژی در حرکت است. وقتی تو انرژی را جا به جا می کنی انرژی ايجاد ميكنی. اگر به اندازه کافی انرژی جا به جا کنی ماده به وجود می آوری . ماده انرژی متراکم است که جا به جا شده و به آن فشار وارد شده است

 فکر انرژی خالص است هر فكری که تو اکنون داری يا قبلا داشتی يا در آينده خواهی داشت خلاق است انرژی حاصل از فكر هرگز نمی ميرد .اين انرژی از فكر تو و ذهن تو وارد عالم هستی می شود و برای ابد ادامه پيدا می آند. همه افكار به هم مربوط هستند. افكار با هم تلاقی پيدا می کنند. در مسير اعجاب انگيزی از انرژی با هم تقاطع پيدا می کنند و نقش بديع و زيبايی از پيچيدگي های غير قابل باور به وجود می آورند . همان طور که دوچيز مشابه همديگر را جذب می کنند دو انرژی مشابه هم يكديگر را جذب می کنند .و توده ای از انرژی مشابه به وجود می آورند.بنابراين حتی افراد معمولی اگر فكرشان (دعا،اميد،آرزو ،رويا ،ترس و... ) به اندازه کافی قوی باشد ميتوانند نتايج شگفت انگيزی را به وجود آورند.زندگی نميتواند به هيچ طريق ديگری خودش را نشان دهد جز آن طريقی که تو تصور ميكنی خودش را نشان خواهد داد .تو با فكرکردن خلق می کنی.

پس همیشه به بهترین ها فکر کن برای درک بهتر چند مثال را بیان می کنم

نگوییم ببخشید مزاحمتون شدیم بلکه بهتر است بگوییم از اینکه وقتتون رو در اختیارم گذاشتید ممنونم

بجای اینکه بگوییم هیچ وقت یاد نمی گیرم، بگوییم طول میشکه تا یاد بگیریم

نگوییم مشکل داریم بهتر است بگوییم مسئله داریم

نگوییم مسئله به تو ربطی ندارد بلکه بیان کنیم که مسئله را خودم حل میکنم

شاد و پراز انرژی بودن را بجای جمله خسته نباشید بکار ببریم

نگوییم دچار یاس شدیم بلکه بگوییم بعدا انجامش میدهم

نگوییم خوب هستم بگویم عالی هستم

 


منبع : گروه 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 19 + 4 چند است؟

ADVERTISING