مسیر شغلی (اگر جویای شغل هستید بخوانید)

کد خبر 8073 - 1392 06 | تاریخ: 1491 روز پیش-1392/06/03 | ساعت: 19:08

بعد از ارئه مقاله چگونه استعداد های خود را پیدا کنیم؟ تصمیم گرفتم مقاله ای به نام مسیر شغلی که شما را در جهت یافتن استعداد درونی خود، بیشتر راهنمایی می کند به عنوان ضمیمه به دوستان تقدیم کنم تا خیلی راحتر شغل مناسب خود را برگزینید بسياری از افراد تصميم های شغلی خود را از طريق مشاهده دنيای اطراف و تلاش برای تطابق خودشان با اين دنيا اتخاذ می کنند. اين امر مخالف کاری است که واقعاً بايد انجام شود. بهترين مسير شغلی فرايندی است که از درون آغاز می شود(يک نوع تکامل خودآگاهی) شما می بايست از مهارتها، استعدادها، توانايی ها، امکانات و ويژگی های منحصر بفردتان آگاه شويد چون اين خودآگاهی چرخه ای است که فرد را به سمت يک شغل رضايت بخش هدايت می کند. شناخت مهارتهای قابل انتقال يک قدم اساسی در برنامه ريزی شغلی است.

انواع مهارتها:مهارتها را می توان به عنوان سرمايه منحصر به فرد هر شخص تعريف نمود. سه گروه از مهارتها وجود دارند. مهارتهای فنی ، مهارتهای اکتسابی و مهارتهای قابل انتقال. مهارتهای فنی تخصص گرايی درون يک رشته خاص را مطرح می کند و فرد را قادر می سازد که يک شغل به خصوص را داشته باشد؛ مانند طراحی يک فرايند شيميايی، عمليات ساخت تجهيزات و مانند آن.

مهارتهای اکتسابی ريشه در ويژگی های شخصی يک فرد مانند انعطاف پذيری، کنجکاوی، قدرت تصميم گيری و بهينه سازی دارد. مهارتهای قابل انتقال مهم ترين نوع مهارتها در توسعه مسير شغلی است. اين مهارتها را می توان از حرفه ای به حرفه ديگر و از يک حوزه صنعت به حوزه ديگر منتقل کرد

مهارتهای قابل انتقال اولين قدم در خودآگاهی و برنامه ريزی شغلی است. اين مهارتها در هفت مقوله جای می گيرند:

ارتباطات: نگارش، گفت وگو، گوش دادن، آموزش، مشورت، متقاعد سازی، مديريت، تبليغ و بيان احساسات

خلاقيت: تجسم، ذهنی سازی، ابداع، ايجاد، بداهه پردازی، تعبير و تفسير و استفاده از توانايی های هنری

تحقيق: جمع آوری، ارزيابی و طبقه بندی اطلاعات

تشريح: استفاده از تحليل های منطقی، توسعه چارچوب های کاری، تشخيص ضعف ها و شناخت شباهتها

حل مسائل: تعريف يک مسئله، ارزيابی گزينه ها، تسلط بر راه حل ها و بهبود يک موقعيت

سازماندهی: از طريق دنبال کردن برنامه ها و دستور العمل ها، توجه به جزئيات، بايگانی، جستجو و طبقه بندی

ترکيب: تلفيق قطعات اطلاعات در يک کل به هم پيوسته، بررسی اطلاعات و بيان آنها در يک شکل واضح آگاهی از مهارتهای قابل انتقال کمک می کند، دريابيد چه توانايی های ويژه ای داريد و ضمناً امکانی برای واضح سازی آن توانايی ها به شما می دهد.

تشخيص مهارتهای قابل انتقال منبع مهارتهای قابل انتقال اغلب در زندگی روزانه وجود دارد. در تجربيات زندگی، کارهايی که در هر دوره زندگی انجام داده ايد و از انجام آن لذت برده ايد، اعتقاد داشته ايد که به خوبی از عهده آن برآمده ايد و باعث غرور و خوشحالی شما شده است. اين مهارتها بايد خيلی زود در زندگی آشکار شود تا محملی باشد برای معرفی فرد.

مهارتهای قابل انتقال عموماً در موفقيتها و تجربيات مثبت زندگی پيدا می شوند. خاطراتتان را مرور کنيد و درباره مواقعی که برايتان خيلی ارزشمند بوده، بنويسيد چون از طريق نوشتن درک جامع تری از خودتان خواهيد داشت. تمرين دو مرحله ای زير کمک می کند که مهارتهای قابل انتقال را بشناسيد

:

موفقيت های خود را فراخوانی کنيد. يک سفر در خاطراتتان (از کودکی تا زمان حاضر) داشته باشيد. تا جايی که می توانيد تجربياتی را که به شما احساس رضايت می دهد به ياد بياوريد. سعی کنيد تجربيات را در زمان های مختلف زندگی مرور کنيد. اين تجربيات رضايت بخش می تواند طيفی از مسائل مانند کمک به برادر يا خواهرتان در يادگيری خواندن، ساختن يک اسباب بازی مکانيکی، توسعه يک سيستم تجهيزاتی تا سازماندهی يک رخداد سياسی را در بر گيرد. اين طيف بايد شامل کارهايی باشد که شما انجام داده ايد نه رويدادهايی که برايتان اتفاق افتاده است. اصل لذت يا رضايت بسيار مهم است. ممکن است اين قضيه برای بقيه دنيا اهميتی نداشته باشد، اما در چشمان شما بايد ارزشمند جلوه کند و يک رخداد حياتی و معنادار در زندگيتان قلمداد شود.

خاطراتتان را تحليل کنيد. همان طوری که رويدادهای رضايت بخش زندگی را به خاطر می آوريد، جزئيات آن را مشخص نماييد. به موقعيت ها، موضوعات، افراد درگير و نقشی که بازی کرده اند، توجه داشته باشيد. جمع آوری جزئيات را کامل کنيد تا جايی که می توانيد درباره فعاليتی که

خودتان در اين فرآيند انجام داده ايد و نحوه انجام آن را بنويسيد: چگونه کار را سازماندهی کرده ايد، ديگران را متقاعد کرده ايد، مسائل را حل کرده ايد و غيره.

این تمرين کمک خواهد کرد که مهارتهايتان را با بررسی تجربيات واقعی در زندگی مشخص کنيد. بخش عمده ای از امور پنهان در تجربيات (چيزی بيش از آنچه که از خودتان انتظار داريد يا قادر به درکش هستيد)مهارتها و استعدادهای شما هستند. به عنوان مثال، موضوع خاطرات چه بود؟ آيا درباره مردم بود و يا در مورد مفاهيم کلی، هنر، علوم يا پزشکی؟ از چه قابليتهايی استفاده کرديد؟ نگارش، آموزش، تحقيق، طراحی و يا اقناع؟ چه وضعيتی به طور مکرر رخ داد؟ حل مسئله، نيازهايی که بايد برآورده می شد و يا يک وضعيت بحرانی؟ چه چيز باعث دستيابی شد؟ چه نيازی آشکار شد؟ سازماندهی اهداف، نياز برای کمک رسانی، نياز برای کامل کردن يک فعاليت خاص؟ شرايط انجام کار چگونه بود؟ آيا مجبور به رعايت ضرب الاجل های تعيين شده بوديد و يا آزاد و مستقل کار می کرديد و فرصت کافی برای آموختن و تجربه اندوزی نيز داشتيد؟

وقتی که شما محدوده وسيعی از تجربيات را مرور می کنيد به رخدادهای کوچکی که در پس اين محدوده قرار می گيرد، دقت کنيد. آنها علايمی برای راهيابی به معانی عميق تر هستند. به فعاليتهايی که در زندگی روزانه به شما انرژی می دهد و نشانی از استعدادهايتان است، توجه کنيد: گلکاری در باغ، فعاليتهای مالی، خواندن نقشه های پيچيده و يا تمرکز نمودن روی يک مورد کاری خاص. استعدادها ممکن است به قدری طبيعی در شما پديدار شوند که آنها را بی اهميت تلقی کنيد. اما اين ويژگی ها شما را از ديگران جدا می کنند و دارايی ارزشمندی هستند. به همين لحاظ مهم ترين کارکرد پاداش اين است که به عنوان يک محرک عمل می کند و مجالی به بروز استعدادها می دهد. دانستن اين که در بسياری از فعاليتها خوب هستيد به شما شاهدی از مجموع مهارتها ارائه می دهد و به اصولی که در زندگی اجرا می کنيد، تأکيد می نمايد. به عنوان مثال مهارتهای شما مربوط به کدام يک از امور ذيل است: مديريت، رهبری، تحقيق، طراحی و برنامه ريزی، ارتباطات ميان فردی و يا تحليل مسائل؟بعد از انجام اين تمرين شما بايد درک بهتری از مهارتهای قابل انتقال يا به عبارتی مهارتهای شخصی و ميزان مهارتها داشته باشيد


منبع : گروه 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 11 + 10 چند است؟

مطالب تصادفی

ADVERTISING