21 جمله انرژی زا از آنتونی رابینز

کد خبر 8135 - 1392 06 | تاریخ: 1545 روز پیش-1392/06/07 | ساعت: 17:44

یک: به مردم بيش از آنچه انتظار دارند بدهيد و این کار را با شادمانی انجام دهيد .

دو: با مرد یا زنی ازدواج کنيد که عاشق صحبت کردن با او هستيد. برای اینکه وقتی پيرتر می شوید ، مهارتهای مکالمه ای مثل دیگر مهارتها خيلی مهم ميشوند .

سه: همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنيد، همه ی آنچه را که دارید خرج نکنيد و یا همانقدر که می خواهيد نخوابيد .

چهار: وقتی می گویيد "دوستت دارم" منظورتان همين باشد .

پنج: وقتی می گویيد "متاسفم" به چشمان شخص مقابل نگاه کنيد .

شش: قبل از اینکه ازدواج کنيد حداقل شش ماه نامزد باشيد .

هفت: به عشق در اولين نگاه باور داشته باشيد .

هشت: هيچوقت به رؤیاهای کسی نخندید . مردمی که رؤیا ندارند هيچ چيز ندارند .

نه: عميقاً و بااحساس عشق بورزید . ممکن است آسيب ببينيد ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنيد

ده: در اختلافات منصفانه بجنگيد و از کسی هم نام نبرید .

یازده: مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنيد .

دوازده: آرام صحبت کنيد ولی سریع فکر کنيد .

سيزده: وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهيد پاسخ دهيد ، لبخندی بزنيد و بگویيد "چرا می خواهی این را بدانی؟"

چهارده :به خاطر داشته باشيد که عشق بزرگ و موفقيتهای بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند .

پانزده: وقتی کسی عطسه می کند به او بگویيد "عافيت باشد "

شانزده: وقتی چيزی را از دست می دهيد ، درس گرفتن از آن را از دست ندهيد .

هفده: این سه نکته را به یاد داشته باشيد : احترام به خود ، احترام به دیگران و مسئوليت همه کارهایتان را پذیرفتن

هجده: اجازه ندهيد یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند .

نوزده: وقتی متوجه می شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید ، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنيد .

بيست: وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنيد ، کسی که تلفن کرده آن را درصدای شما می شنود .

بيست:  یک زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهيد

بیست و یک :دوست واقعی کسی است که دست شما را بگيرد و قلب شما را لمس کند

 

 


منبع : گروه 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 8 چند است؟

ADVERTISING