اسـاطیر سرزمین پارسیان!

کد خبر 8671 - 1392 07 | تاریخ: 1115 روز پیش-1392/07/16 | ساعت: 16:23

می‏ گویند اهورامزدا و اهریمن، فرزندان ایمان و شکِ «زروران» هستند؛ او که بی ‏فرزند بود، دست به نیایش برد و در لحظۀ ایمان، نطفۀ اهورامزدا و در لحظۀ شک، نطفۀ اهریمن در او نضج گرفت. از آن پس بود که اهورامزدا همت به خلق دنیای پاکی و نور گماشت و اهریمن هم بی‏کار ننشست و هر چه زشتی و سیاهی و تلخی و ترس بود، همه را آفرید.

«فراخگرد» و «البرز»، دریا و کوهی کیهانی هستند که اهورامزدا آنها را آفرید. رودخانۀ بزرگ و مقدس «وئه ‏دائتی» به «فراخگرد» می‏ ریزد و بستر داستان‏ها و قصه‏ های بسیاری است. ایرانیان باستان معتقد بودند با جاری شدن رودها و دریاها، زمین به هفت اقلیم تقسیم شد؛ اقلیمی که در میانه قرار گرفت «خونیرث» نام داشت و ایران در مرکز «خونیرث» بود.

راویان اساطیر ایران باستان چنین می‏ گویند که اهورامزدا آب‏های جهان را از قطره اشکش و آسمان نیلگون را از الماس کبودی آفرید. سپس زمینی گرد و پهناور در میانۀ آسمان‏ها آفرید و گیاهی از آن جوانه زد که «همه‏تخم» نام داشت و حامل همۀ گیاهان عالم بود. «ایوکداد» یا «یکتای آفریده» گاوی به سفیدی ماه بود که در کنارۀ رودخانۀ «وئه ‏دائتی» آفریده شد و چهارپایان جهان از او نصب می‏ برند.

و سرانجام اهورامزدا، انسان را آفرید؛ «کیومرث» یا «زندۀ میرا» در کنارۀ چپ رودخانۀ مقدس «وئه‏ دائتی» آفریده شد تا یاریگر اهورامزدا باشد. امشاسپندان و ایزدان از دیگر آفریده‏ های اهورامزدا هستند و بعد از آنکه اهورامزدا از آفرینش جهان فراغت یافت به او در چرخاندن چرخ هستی کمک ‏کردند.

ایزدان اساطیری ایران باستان بر چندین قسم هستند: اول، ایزدانی که پیش از ظهور زرتشت در ایران قدیم نیایش می‏شدند، ایزدانی چون «بهرام»، «مهر»، «آناهیتا» و «تیشتر». دوم، ایزدان دینی که به آیین ‏های دینی مربوط می‏ شوند همچون «آذر» و «هوم»؛ سوم، ایزدان طبیعی مانند «خورشید» و «آب» و چهارم ایزدان انتزاعی همچون «مهر» یا «بهرام».

این ایزدان در ایران باستان ستایش می ‏شدند و معابد بسیاری در پاسداشت آنها ساخته می ‏شد. تثلیث «اهورامزدا»، «مهر» و «آناهیتا» از اهمیت فوق‏ العاده‏ای در اساطیر ایران باستان برخوردار است و نموداری از جوهرۀ اندیشۀ ایرانیان باستان است. با ظهور زرتشت در 1000 تا 1200 سال پیش از میلاد مسیح(ع)، اهورامزدا که «سرور فرزانگان» است در مقام «آفریدگار بزرگ» ستایش شد و تاریخ دوازده هزارسالۀ آفرینش به چهار دورۀ سه‏ هزار ساله تقسیم شد که دورۀ اول شامل آفرینش اهورامزدا، اهریمن، امشاسپندان و ایزدان است. در دورۀ دوم پیش‏نمونه‏ های گیتی یعنی انسان، جانور، گیاه، آسمان و زمین آفریده شد. اهریمن و دیوان اهریمن در دورۀ سوم به پیش‏نمونه‏ های هستی حمله کردند و در دورۀ چهارم زرتشت پا به عرصۀ گیتی گذاشت. این نوشته به گردشی می‏ ماند در اماکن اساطیری ایران باستان که قصۀ ایزدان یا قهرمانانش را روایت می‏ کند.


منبع : همشهری سرزمین من

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 19 + 4 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر