افراد موفق، افراد ناموفق!

کد خبر 8740 - 1392 07 | تاریخ: 1435 روز پیش-1392/07/23 | ساعت: 09:06

شاخص های موفقیت افراد در زندگی چیست؟

افراد موفق چگونه می اندیشند، افراد ناموفق چطور؟!

نگرش افراد موفق و ناموفق نسبت به خود، دیگران و محیط اطرافشان چگونه است؟ شما خود را فرد موفقی می دانید یا از خود به عنوان یک فرد ناموفق یاد می کنید؟.....


منبع : اینفوگرافیک

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 18 + 2 چند است؟

ADVERTISING