زنِ قاجاری سوار بر دوچرخه! +عکس

کد خبر 9106 - 1392 08 | تاریخ: 1477 روز پیش-1392/08/14 | ساعت: 20:28

با آغاز سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و آشنایی وی با فرهنگ غرب و اقدامات وی در راه ترویج این فرهنگ، در اندک مدتی زنان حرم سرا و بستگان شاه از فرصت پیش آمده سود جسته و در پی آن به نحو آشکاری از آزادی پیش آمده استفاده نمودند و دست به کارهایی که تا آن زمان برای زنان ممنوعیت داشت زدند، به نحوی که تصویر زیر خود سند آشکاری بر این امر می باشد.


منبع : روزگارنو

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 1 + 9 چند است؟

ADVERTISING