استراتژی پادشاهان ایرانی در برابر رقبا(2)

کد خبر 9312 - 1392 08 | تاریخ: 1466 روز پیش-1392/08/25 | ساعت: 13:06

شیهه بکش اسب!

حیله برای جانشینی کمبوجیه/ طرفین: داریوش هخامنشی و دیگر بزرگان پارس

پیش از اتفاق: پس از مرگ کوروش هخامنشی، امپراتوری اش توسط فرزندش کمبوجیه ادامه یافت. زمانی که کمبوجیه برای سرکوب شورش به مصر رفته بود برادرش بردیا را برای جانشینی در پایتخت گذاشت اما با مرگ ناگهانی بردیا اوضاع عوض شد. یکی از مغ ها به نام گئومات به دلیل شباهت به بردیا خودش را به جای او جا زد و خود را پادشاه اعلام کرد.

از آن طرف کمبوجیه هم پیش از رسیدن به پایتخت درگذشت و نتوانست حکومت را از او پس بگیرد. این وسط تعدادی از بزرگان دور هم جمع شدند و سعی کردند به جای بردیای دروغین، از بین خودشان کسی را پادشاه کنند. جمع بزرگان هشت نفر بود. داریوش به خاطر نسبت فامیلی که با کمبوجیه داشت خود را برای پادشاهی محق تر می دید ولی رقبا دست بردار نبودند. آنها پس از کلی صحبت به این نتیجه رسیدند که یک جور بازی بین خودشان برگزار کنند تا پادشاه بعدی مشخص شود.

حیله: هر هشت نفر در یک دشت دور هم جمع شدند و شبی را با هم گذراندند. قرار بود صبح موقع طلوع آفتاب، اسب هر کسی زودتر شیهه کشید صاحبش پیروز میدان باشد. پیشنهاد از طرف داریوش بود و برنده هم خود او شد. او اسبش را طوری تربیت کرد که هر وقت مادیانش از نزدیک رد می شد شیهه بکشد، در روز موعود داریوش حیله زد و سپرد که نزدیک طلوع آفتاب مادیانی را از نزدیک اسبش رد کنند. این اتفاق افتاد، اسب داریوش شیهه ای کشید و داریوش با این حیله بر رقبایش پیروز شد.

نتیجه: داریوش پادشاه هخامنشیان شد و با تدبیر و درایت بر ایران آن روز حکومت کرد. به خاطر داریوش بود که حکومت نوپای هخامنشیان مستحکم شد.


منبع : مجله دانستنیها

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 1 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر